Hrubieszów: Przetarg na dokumentację podziemi pod Kozackim Rogiem

Wkrótce powinny rozpocząć się prace nad opracowaniem dokumentacji rewitalizacji podziemi pod Kozackim Rogiem w Hrubieszowie.

Reklamy


4 kwietnia Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła zamówienie publiczne na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej zagospodarowania i opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej murowanych podziemi w obszarze centrum Hrubieszowa, w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie ekspertyzy technicznej i pełnej inwentaryzacji budowlanej, opracowanie koncepcji programowej oraz projektu budowlanego w zakresie rewitalizacji podziemi położonych pod ulicą Plac Wolności „Kozacki Róg” oraz ulicą 3-go Maja – drogą wojewódzką nr 844 w Hrubieszowie, w obrębie nieruchomości położonych na obszarze Śródmieścia miasta Hrubieszowa, którego układ urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków. 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Władze wracają do tematu hrubieszowskich podziemi 

WIADOMOŚCI – Podziemny Hrubieszów – współpraca PSS Społem, stowarzyszenia i samorządu