23 kwietnia 2024

Hrubieszów: PUP informuje o planowanych szkoleniach w roku 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje wszystkich zainteresowanych o planowanych w roku bieżącym szkoleniach grupowych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH W 2022 r.

Lp. Tematyka i zakres szkoleń Planowana liczba osób Termin realizacji Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Źródło finansowania 
1. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z egzaminem certyfikującym

Zakres szkolenia: organizacja miejsca 

i stanowiska pracy zgodnie 

z zasadami bhp i ppoż., dokumentacja sprzedaży, odpowiedzialność sprzedawcy i kultura osobista, kontakt z klientem i zasady obsługi klienta, pozyskiwanie nowych klientów, towaroznawstwo, dokumentacja handlowa, rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych, rozpoznanie 

i kontrola znaków pieniężnych, obsługa urządzeń wspomagających system sprzedaży.

Egzamin zewnętrzny certyfikujący

 1. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 1. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik egzaminu uzyskają certyfikat 
 2. w zawodzie Sprzedawca.
12 osób Luty – Marzec 

2022 r.

120 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, miejsce realizacji szkolenia – Hrubieszów
Europejski Fundusz Społeczny 

POWER VI

(osoby 

do 30 r. ż.)

2.
 • Operator koparko-ładowarki kl. III

 1. Zakres szkolenia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, budowa i obsługa koparko-ładowarki, podstawy elektrotechniki, elementy hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót ziemnych, zajęcia praktyczne.

 2. Egzamin zewnętrzny 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymają książkę operatora danej specjalności.

12 osób Marzec – Kwiecień

2022 r.

134 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, miejsce realizacji szkolenia: Hrubieszów lub miejsce wskazane przez instytucję wybraną do realizacji szkolenia, transport 
 2. z Hrubieszowa zostanie zapewniony.
Europejski Fundusz Społeczny 

POWER VI

(osoby 

do 30 r. ż.)

3.
 • FLORYSTA
 1. Zakres szkolenia: teoria florystyki (zasady BHP oraz ppoż., kontakt 
 2. z klientem, warsztat florysty, materiał  florystyczny, trendy we florystyce, techniki florystyczne), florystyka okolicznościowa, sztuka układania kwiatów w naczyniach, dekoracje stołów i wnętrz, florystyka ślubna, florystyka żałobna.
 1. Egzamin zewnętrzny


Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Izby  Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości uzyskają tytuł czeladnika w zawodzie Florysta.

12 osób Kwiecień – Maj

2022 r. 

150 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, miejsce realizacji szkolenia – Hrubieszów
Europejski Fundusz Społeczny 

POWER VI

(osoby 

do 30 r. ż.)

4. Kierowca operator wózka jezdniowego z napędem mechanicznym

 1. Zakres szkolenia: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózka przed rozpoczęciem pracy 
 2. i w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, zagadnienia z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, bezpieczna wymiana butli gazowych – teoria i praktyka, praktyczna nauka jazdy wózkiem.


Egzamin zewnętrzny 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

12 osób Maj – Czerwiec 2022 r.

70 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, miejsce realizacji szkolenia: Hrubieszów lub miejsce wskazane przez instytucję wybraną do realizacji szkolenia, transport 
 2. z Hrubieszowa zostanie zapewniony.
Europejski Fundusz Społeczny

POWER VI

(osoby 

do 30 r. ż.)

5.
 • KUCHARZ

Zakres szkolenia: podstawowe zagadnienia z zakresu bhp, ppoż. 

i pierwszej pomocy przedlekarskiej, wyposażenie i organizacja  stanowiska pracy – narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy, wymogi systemu HACCP w gastronomii, sporządzanie różnych potraw obiadowych, sporządzanie  potraw śniadaniowych, przygotowywanie dań mącznych, dekorowanie i serwowanie potraw.

Egzamin zewnętrzny

 1. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby, które otrzymają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości uzyskają tytuł czeladnika w zawodzie Kucharz.

12 osób Czerwiec – Lipiec 

2022 r.

200 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, badania Sanepid dopuszczające do kontaktu 
 2. z żywnością, miejsce realizacji szkolenia – Hrubieszów
Europejski Fundusz Społeczny 

RPO WL VII

(osoby powyżej 

30 r. ż.)

6.
 • SPAWANIE METODĄ MIG I MAG
 1. Zakres szkolenia: procesy spawalnicze i pokrewne, technologia metali, rysunek techniczny – oznaczenie i wymiarowanie spoin, wady i niezgodności spoin, metody badania połączeń spawanych, materiały do spawania w osłonie argonu, podstawy elektrotechniki, urządzenia do spawania w osłonie argonu, technika i technologia spawania w osłonie argonu, zagadnienia z zakresu BHP i ochrony ppoż., zajęcia praktyczne – spawanie metodą MIG i MAG.

Egzamin zewnętrzny

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją Spawalniczą otrzymają Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

10 osób Lipiec – Sierpień

2022 r.

150 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, miejsce realizacji szkolenia: Hrubieszów lub miejsce wskazane przez instytucję wybraną do realizacji szkolenia, transport 
 2. z Hrubieszowa zostanie zapewniony.
Europejski Fundusz Społeczny 

POWER VI

(osoby 

do 30 r. ż.)

7.
 • Operator koparko-ładowarki kl. III

 1. Zakres szkolenia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, budowa i obsługa koparko-ładowarki, podstawy elektrotechniki, elementy hydrauliki, silniki spalinowe, technologia robót ziemnych, zajęcia praktyczne.

 2. Egzamin zewnętrzny 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Uczestnicy kursu, którzy uzyskają pozytywny wynik egzaminu przed Komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego otrzymają książkę operatora danej specjalności.

12 osób Sierpień – Wrzesień 

2022 r.

134 godz.

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia, miejsce realizacji szkolenia: Hrubieszów lub miejsce wskazane przez instytucję wybraną do realizacji szkolenia, transport 
 2. z Hrubieszowa zostanie zapewniony.
Europejski Fundusz Społeczny 

RPO WL VII

(osoby powyżej 

30 r. ż.)

 1. Dodatkowe kryteria kwalifikacji do szkoleń określone zostaną zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu  Pracy w Hrubieszowie.
 2. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu będą organizowane stosownie do zapotrzebowania ze strony klientów PUP.
 3. Szkolenia indywidualne będą realizowane na wniosek osób bezrobotnych po uzasadnieniu celowości wnioskowanego kierunku szkolenia. Realizowane będą  na bieżąco pod warunkiem posiadania w dyspozycji środków Funduszu Pracy.
 4. Finansowanie kosztów studiów podyplomowych. 
 5. Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji.
 6. Finansowanie kosztów szkoleń dla osób uprawnionych w ramach przyznanego bonu szkoleniowego.

Plan szkoleń może ulec modyfikacji w przypadku wystąpienia innych potrzeb na rynku pracy lub ze względu na wysokość otrzymanych środków finansowych przeznaczonych na szkolenia.

W przypadku trudności przy naborze na szkolenia oraz  trudności organizacyjnych zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów realizacji szkolenia, odwołania bądź ustalenie dodatkowych kierunków szkoleń.

­

(Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Nowa dzielnicowa – starszy sierżant Magdalena Jaworska

Hrubieszów: Nowa dzielnicowa – starszy sierżant Magdalena Jaworska


LubieHrubie na YouTube