18 czerwca 2024

Hrubieszów: Radosław Dąbrowski kierownikiem Biura Rozwoju Lokalnego

Jak informuje Urząd Miasta Hrubieszowa, na stanowisko kierownika Biura Rozwoju Lokalnego, komisja konkursowa wybrała Radosława Dąbrowskiego.

Reklamy

W związku z podpisaniem z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, uruchomione zostało Biuro Rozwoju Lokalnego. Zadaniem jego pracowników będzie koordynacja realizacji projektu, którego celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców naszego miasta.

W drodze ogłoszonego w dniu 8 września 2021 r. naboru na stanowisko kierownika BRL, komisja konkursowa wybrała Radosława Dąbrowskiego, jako najlepszego kandydata spełniającego wszystkie wymagania konkursowe.

Reklamy

Radosław Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia na UMCS na kierunku politologia w zakresie samorządu i polityki lokalnej, studia podyplomowe SHG z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ponad 12 -letni staż pracy w jednostkach samorządowych, doświadczenie we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (kontrola projektów, ocena wniosków o dofinansowanie, programowanie i koordynacja Regionalnego Programu Operacyjnego), doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

W okresie pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego pełnił funkcję m.in. kierownika Oddziału Wsparcia Wdrażania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz inspektora w Oddziale Koordynacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada również liczne kursy i szkolenia związane z pozyskiwaniem dotacji, obsługą i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Reklamy

­

(info i fot. UM Hrubieszów)


Zobacz też:

Zmarła Stanisława Pysiewicz

Zmarła Stanisława Pysiewicz


https://lykoland.com/