25 czerwca 2024

Hrubieszów: Radosław Maksymowicz kandydatem na burmistrza miasta z ramienia PiS

W sobotę, 18 października br., na zaproszenie posła Sławomira Zawiślaka oraz Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Hrubieszowie, Przewodniczący Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości prof. Piotr Gliński odwiedził Hrubieszów.

Reklamy


Wizytę rozpoczęła konferencja w parku miejskim (przy pomniku Bolesława Prusa), podczas której jako Przewodniczący WZW PiS przedstawiłem przewodniczącego Zarządu Powiatowego PiS w Hrubieszowie Radosława Maksymowicza jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd Burmistrza miasta Hrubieszowa.

Radosław Maksymowicz (lat 54) urodził się w Hrubieszowie i do dnia dzisiejszego jest związany ze swoim miastem. W latach 1980-84 pracował w PSS ”Społem” w Hrubieszowie, a następnie do 1991 roku w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hrubieszowie, a od 1992 roku do dnia dzisiejszego prowadzi działalność gospodarczą w branży elektronicznej – jest właścicielem sklepu w Hrubieszowie.Posługuje się trzema językami: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Reklamy

Od 2012 roku jest przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w powiecie hrubieszowskim. Bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych m.in. przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, której to organizacji jest aktywnym członkiem. Był koordynatorem wielu przedsięwzięć i akcji, w tym działań charytatywnych, takich jak choćby organizowana w Hrubieszowie przez moje Biuro Poselskie akcja  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.


Po prezentacji kandydat na Burmistrza z Prawa i Sprawiedliwości  Radosław Maksymowicz przedstawił główne założenia swojego programu wyborczego:

Reklamy
  • Priorytetem będzie tworzenie nowych miejsc pracy oraz ochrona miejsc pracy już istniejących. Ważnym celem będzie ściągniecie inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy, a także ochrona i wspieranie działalności miejscowych małych i średnich przedsiębiorców.

  • Pozyskiwane środki zewnętrzne w tym unijne będą przeznaczone na wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, rozbudowę infrastruktury oraz kreowanie innych  projektów – wskazywanych podczas publicznej debaty, a służących dobru mieszkańców miasta.

  • Dla zapewnienia dobrej opieki medycznej mieszkańców należy przeciwstawić się prywatyzacji szpitala. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej gdzie liczy się tylko zysk a pacjent jest traktowany przedmiotowo.

  • Miasto Hrubieszów jest jednym z miast powiatowych, w którym nie ma kąpieliska. Należy przeanalizować raz jeszcze czy nie  można powrócić do zarzuconego projektu „Delfinek”. A jeśli będzie to niemożliwe, to należy zaprojektować zalew i doprowadzić do jego realizacji.

  • Dla osiągnięcia rozwoju gospodarczego należy współpracować ze Starostwem Powiatowym oraz z Wójtami Gmin. Skuteczna realizacja prorozwojowych projektów, dobrych dla mieszkańców Hrubieszowa a także powiatu musi być wspólnym celem działań naszych samorządowców. Na dzień dzisiejszy współpracy tej nie ma lub jest zdecydowanie niewystarczająca i dlatego nie przynosi ona oczekiwanych przez mieszkańców efektów.

  • Priorytetem będzie także naprawa fatalnego stanu naszych dróg, konieczna do realizacji dla polepszenia jakości życia mieszkańców i ułatwienia pozyskiwania nowych inwestorów.

  • W pracy na rzecz oświaty,  dobrego kształcenia młodego pokolenia utrzymane zostaną obecne szkoły podstawowe oraz gimnazja. W miarę możliwości budżetowych miasta należy zatrudnić w każdej szkole stomatologa. Należy również popierać działania na rzecz przywrócenia szkolnictwa zawodowego.

  • W bardziej aktywny sposób będzie wykorzystywany potencjał kulturowo- turystyczny miasta Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej jako jeden z ważnych elementów aktywności dającej możliwość przyśpieszenia rozwoju gospodarczego oraz pozytywnego pokazania Hrubieszowa i jego historii w Polsce i na świecie.

     

Po prezentacji programu kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Miasta Hrubieszowa Radosława Maksymowicza z kolei prof. Piotr Gliński krótko przedstawił założenia programowe PiS i udzielił R. Maksymowiczowi oraz pozostałym kandydatom Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu hrubieszowskiego poparcia na czas zbliżających się wyborów samorządowych. KW PiS zgłosił listy kandydatów na radnych we wszystkich gminach powiatu, kandydatów do rady powiatu i miasta oraz na kandydatów na Wójtów: Jolantę Kusik (gm. Uchanie), Małgorzatę Wojturską (gm. Werbkowice), Stanisława Barteckiego (gm. Dołhobyczów), Zbigniewa Sałęgę (gm. Horodło), Jana Grabarczuka (gm. Hrubieszów). Zarejestrowane poparcie PiS w wyborach uzyskał kandydat na Wójta gm. Trzeszczany Stanisław Czarnota. Z koleikandydatami PiS startującymi z terenu powiatu hrubieszowskiego na radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego są: Jolanta Bożek, Lech Szopiński (wójt gm. Mircze), Reginald Kawalec (przewodniczący Rady Miasta Hrubieszów). Wszyscy kandydaci, na czele z kandydatem na Burmistrza Hrubieszowa, gwarantują rzetelność i uczciwość w ciężkiej pracy na rzecz swoich jednostek samorządu terytorialnego, dlatego serdecznie proszę o oddanie na nich głosu.

Po konferencji zaproszeni goście, kandydaci PiS oraz liczni mieszkańcy Hrubieszowa złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim przy kościele pw. św. Mikołaja w 30-tą rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Jerzego Popiełuszki. Po modlitwie udali się na wykład prof. Glińskiego do Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Profesor Piotr Gliński w swoim wystąpieniu zaprezentował program PiS dający szansę zrównoważonego rozwoju miast i powiatów. Ukazał też negatywne efekty braku pracy koalicji rządzącej na rzecz małych miejscowości oraz działania jakie podejmie Prawo i Sprawiedliwość w celu zmniejszenia bezrobocia. Po zakończeniu wykładu długo dyskutowano z mieszkańcami Hrubieszowa m.in. na temat rynku pracy w mieście.

 

Wideo ze spotkania »

 

Sławomir Zawiślak
Przewodniczący
Wojewódzkiego Zespołu Wyborczego
Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie
Poseł na Sejm RP

wideo: hrubieszow.tv