14 lipca 2024

Hrubieszów: Stypendyści Prezesa Rady Ministrów [ZDJĘCIA]

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Julia Szabat i Marcin Bielecki.

Reklamy

16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

Reklamy

Czytaj: Hrubieszów: Stypendysta Prezesa Rady Ministrów [ZDJĘCIA]

224 stypendystów Prezesa Rady Ministrów i 22 stypendystów Ministra Edukacji i Nauki odebrało pamiątkowe dyplomy, potwierdzające przyznane stypendium.

Reklamy

Dyplomy najzdolniejszym uczniom z terenu województwa lubelskiego wręczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Zobacz: Hrubieszów: Kulinaria i angielski [ZDJĘCIA]

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie zostali – Julia Szabat – uczennica IV klasy technikum i Marcin Bielecki – uczeń II klasy branżowej szkoły II stopnia.

Stypendium jest wyrazem uznania dla ciężkiej pracy młodych ludzi, wytrwałości i chęci ciągłego doskonalenia się.

Również dla szkoły, która uczestniczy w procesie dydaktyczno – wychowawczym, takie wyróżnienie jest powodem do dumy.

Zobacz też:

Hrubieszów: Uczennice Staszica najlepsze! [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →Info: ZS Nr 1 w Hrubieszowie / Foto: Kuratorium Oświaty w Lublinie