14 czerwca 2024

Hrubieszów: Szkoła Muzyczna i Ognisko Muzyczne wznawiają działalność

Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne informuje, że od dnia 18 maja 2020 roku wznawia działalność Niepublicznej Szkoły Muzycznej i Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie w systemie stacjonarnym.

Reklamy

 

ZARZĄDZENIE

Zarządu Hrubieszowskiego Towarzystwa Muzycznego

Reklamy

 

Na podstawie III etapu odmrażania gospodarki, m.in. przywracania zajęć praktycznych w szkołach policealnych, wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym, zajęć opiekuńczo – wychowawczych w klasach I – III, konsultacji dla maturzystów i uczniów klas VIII, działalności młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu, Hrubieszowskie Towarzystwo Muzyczne informuje, że od dnia 18 maja 2020 roku wznawia działalność Niepublicznej Szkoły Muzycznej i Społecznego Ogniska Muzycznego w Hrubieszowie w systemie stacjonarnym w/g rozkładu zajęć sprzed pandemii.

Zarząd HTM zobowiązuje kadrę NSM i SOM, uczniów i ich opiekunów do rygorystycznego przestrzegania wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, m.in. noszenie masek, rękawiczek, zachowania bezpiecznej odległości oraz przemywania instrumentu środkiem dezynfekcyjnym po każdym uczniu.

Reklamy

 

Za Zarząd HTM

Prezes Roman Gumiela

Hrubieszów, 14 maja 2020 roku