29 maja 2024

Hrubieszów: Transmisja obrad Rady Miasta – zmiany w pracy radnych miejskich już niedługo

Zwołana na 31.10.2018 roku sesja Rady Gminy Miejskiej w Hrubieszowie (Rady Miasta) zwiększy udział obywateli w procesie wybierania i i kontrolowania, radnych jako ich przedstawicieli w samorządzie miejskim.

 

W tym celu statut gminy przewiduje między innymi:

1. Głosowanie jawne imienne radnych i publikację wykazów głosowań radnych w BIP i na stronie internetowej gminy.

2. Transmisję i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacji w BIP na stronie internetowej gminy.

3. Obowiązek przedłożenia przez Burmistrza do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy, nad którym przeprowadzana jest debata.

 

Moim zdanie są to duże kroki w kierunku jawności i transparentności, a przede wszystkich sprawdzenia aktywności, skuteczności i rzeczowości poszczególnych radnych i Burmistrza Miasta Hrubieszowa. Będziemy mogli szybko przekonać się, kto pracuje na rzecz lokalnego samorządu, a kto realizuje wytyczne partyjne.

 

Tomasz Wojciech Antoniuk

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie