19 kwietnia 2024

Hrubieszów: Umowy podpisane

Pomiędzy Powiatem Hrubieszowskim, a gminą miejską Hrubieszów i gminą Dołhobyczów, zawarte zostały umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z ramienia Powiatu Hrubieszowskiego umowy podpisali Starosta Aneta Karpiuk, Wicestarosta Marek Kata oraz z upoważnienia Skarbnika Powiatu Dorota Nieczyporowska.

Gminę Miejską Hrubieszów z upoważnienia burmistrza reprezentował Zastępca Burmistrza Paweł Wojciechowski oraz Skarbnik Miasta Marta Woźnica.

Umowa na realizację w Hrubieszowie projektu „ŚDS bez barier” dotyczy zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie.

Łączna wartość projektu wynosi: 131 025 zł, a wysokość środków dofinansowania z PFRON wyniesie do 90 000 zł. Wielkość środków własnych gminy lub pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu musi wynieść minimum 30 %.

Gminę Dołhobyczów reprezentował Wójt Grzegorz Drewnik. W tym wypadku przedmiotem umowy jest realizacja projektu „WTZ bez barier”, czyli remont i modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie.

Łączna wartość tego projektu wynosi 200 000 zł, zaś PFRON dofinansuje go do wysokości 160 000 zł. Wielkość środków własnych gminy lub pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu musi wynieść minimum 20 %.

Obie umowy zostały podpisane 24 lipca, w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach D i F. Będą realizowane od 24.07.2020 r. do 31.01.2021 r.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie