5 marca 2024

Hrubieszów: Wręczono nagrody w konkursie plastycznym promującym rodzicielstwo zastępcze

13 grudnia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego promującego rodzicielstwo zastępcze, organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od 2011 roku corocznie organizuje konkurs plastyczny na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze, który swoim patronatem obejmuje Starosta Hrubieszowski.

Zasadniczym celem konkursu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, a plakaty mają budować pozytywny wizerunek opieki zastępczej i tworzyć przychylny klimat wokół rodzicielstwa zastępczego. Nagrodzone prace zostały umieszczone 
w wydanym przez PCPR kalendarzu ściennym na 2019 rok promującego rodzicielstwo zastępcze.

Reklamy

W dniu 13 grudnia 2018 r. w trakcie spotkania opłatkowego z rodzinami zastępczymi w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Hrubieszowie, którego gospodarzem była Pani Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski, zostały ogłoszone wyniki ósmej edycji Konkursu, który był skierowany do dzieci i młodzieży z klas IV – VII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.

Na Konkurs w ustalonym terminie wpłynęło 65 prac plastycznych zgodnych z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu:

 • w kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej – 35 prac,
 • w kategorii klasa VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum – 30 prac.
 1. W kategorii klasy IV, V i VI szkoły podstawowej
 • pierwsze miejsce: Veronika Mazurek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach,
 • drugie miejsce: Patrycja Wróbel – Zespół Szkół w Horodle,
 • trzecie miejsce: Emilia Jarosz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach,
 • wyróżnienie: Aleksandra Omelczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach.
 1. W kategorii klasa VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasa III gimnazjum
 • pierwsze miejsce: Martyna Panasiewicz – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie,
 • drugie miejsce: Agata Kurzepa – Szkoła Podstawowa w Sahryniu,
 • trzecie miejsce: Patryk Wasążnik – Szkoła Podstawowa w Sahryniu,
 • dwa wyróżnienia: Gabriela Grabowska – Zespół Szkół w Horodle, Alicja Pasieka – Szkoła Podstawowa w Nieledwi.

W czasie spotkania Pani Maryla Symczuk Starosta Hrubieszowski podziękowała rodzinom zastępczym za ich opiekę nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez rodziców, złożyła wszystkim uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ Pani Agaty Buty – laureata wielu konkursów, stypendystki Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Lublina.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konkursu oraz gratulujemy laureatom.

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie