18 kwietnia 2024

Hrubieszów: Zmiana terminu wieczornicy rocznicowej

Zarząd Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau informuje, że rocznicowa wieczornica poświęcona 230-leciu Zdobycia Bastylii, zaplanowana na 15 lipca 2019 r., jest przełożona.

 

Zarząd Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau – Organizacji Pożytku Publicznego, niniejszym przeprasza zaproszonych uczestników oraz chętnych do udziału sympatyków Fundacji, jako że planowana wcześniej na poniedziałek, dzień 15 lipca 2019r, Rocznicowa Wieczornica poświęcona 230-leciu Zdobycia Bastylii jest odwołana z powodu służbowego wyjazdu naszych, przewidywanych do udziału w tym spotkaniu, francuskich gości (przedstawiciela Konsula Republiki Francuskiej oraz nowo mianowanego Konsula Honorowego Francji w Lublinie).

Samo spotkanie z nimi przenosimy niniejszym na dzień 18 października 2019 r., kiedy to planowana jest impreza rocznicowa poświęcona 20-leciu śmierci Profesora Stefana Du Chateau i okolicznościowa – związana z 25-leciem powołania przez niego Fundacji.

 

Zarząd Fundacji