Hrubieszowscy policjanci przypominają o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych

Hrubieszowscy policjanci, podczas codziennej służby, ujawniają osoby, które łamią obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Reklamy

 

Funkcjonariusze tylko podczas tego, rozpoczynającego się dopiero miesiąca, ukarali mandatami, wnioskami do sądu oraz pouczeniami już kilkudziesięciu mieszkańców naszego powiatu. Przepisy przewidują w tym przypadku mandat karny w wysokości do 500 zł.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba na ulicy ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Od 16 kwietnia do odwołania usta i nos zakrywamy obowiązkowo przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki:

Reklamy

1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodzie osobowym, w którym poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

– na drogach i placach;

– w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

– w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

– na terenie nieruchomości wspólnych.

 

Twarz zasłaniamy więc po wyjściu z domu, w miejscach ogólnodostępnych, zakładach pracy i urzędach, w sklepach i na targowiskach. W budynkach wielorodzinnych usta i nos zakrywamy także w ich częściach wspólnych – m.in. na klatkach schodowych. Obowiązek dotyczy także poruszania się samochodami, motocyklami, rowerami i innymi pojazdami. Z obowiązku zakrywania twarzy zwolnione są m.in.:

– dzieci do ukończenia 4. roku życia;

– osoby podróżujące samochodem samotni lub z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;

– osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane);

– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

– duchowni sprawujący kult religijny;

– kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub kierujący samochodem wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;

– żołnierz podczas zadań służbowych.

 

Pamiętajmy również, że mamy obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia naszej tożsamości.

 

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 15 kwietnia 2020 r., poz. 673 / KPP Hrubieszów