20 czerwca 2024

Hrubieszowska Jesień Plastyczna

Hrubieszowska „Jesień Plastyczna” to coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk. Jest prezentacją różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU w ramach corocznej imprezy JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2023.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni. Należy złożyć lub przesłać do 15 września br. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane i oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane – imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy.

Reklamy

Format, technika i temat pracy – dowolne.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na 45 Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Reklamy

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe. Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

Główna nagroda

NAJCIEKAWSZA PRACA 2023 ROKU ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury zostaną wręczone w listopadzie br. podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe można odebrać do 30 grudnia 2023 r. Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy Andrzej Marut, Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów. Tel. 084 696 26 15.

Zobacz też:

Hrubieszów: Nowy komendant Straży Miejskiej. Chce odbudować formację

Zerknij na Instagram →