20 lipca 2024

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku

Stan zatrudnienia na koniec 2020 roku w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynosił 13 osób.

Reklamy

Na sesji w dniu 27 maja, hrubieszowskim radnym przedstawione zostało „Sprawozdania z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2020”.

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową funkcjonującą na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie Nr XXX/211/2012 z dnia 30 października 2012 r.

Reklamy

Podstawową działalnością zgodnie ze statutem jest realizacja usług w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, festynów dla społeczności lokalnej miasta, oraz właściwe użytkowanie, konserwacja, remonty i rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Stan zatrudnienia na koniec 2020 roku wynosił 13 osób w tym:

Reklamy

– dyrektor – 1 etat,

– główny księgowy – 1 etat,

– podinspektor ds. administracji – 1 etat,

– menadżer sportu – 1 etat

– pracownik gospodarczy, sprzątaczki i obsługa baru – 9 etatów.

W 2020 roku Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa powołana do wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu administrował i zarządzał terenami sportowo – rekreacyjnymi z halą sportową, barem, stadionem, boiskami trawiastymi treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, terenami zielonymi, parkiem miejskim, z parkiem linowym, ścianką wspinaczkową, skate parkiem o łącznej powierzchni 14,72 ha.

Planowano wydatki na 2020 r. w kwocie 1.326 856,00 zł, przy wykonaniu 1.195.405,34 zł, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 13 etatów wydatkowano kwotę 742.862,40 zł co stanowi 94,96 % wykonania planu finansowego w tym; wypłacono cztery nagrody jubileuszowe – 30.786.00 zł wynagrodzenie umowa zlecenie na kwotę 1.394,72 zł – zatrudnienie po stażu.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 416.755,52,00 zł co stanowi 81,91% wykonania rocznego planu finansowego.

3. Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano kwotę 2.577,42 zł, co stanowi 100% wykonania planu finansowego.

Dochody Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 50.727,53 zł na plan 93.200,00 zł, co stanowi 54,43 % wykonania planu finansowego.

Tak niskie wykonanie dochodów jest skutkiem pandemii COVID-19 (odwołane zostały imprezy sportowe oraz rozstawienie lodowiska sztucznego co miało znaczący wpływ na wypracowanie dochodów przez Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pełny tekst sprawozdania:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HRUBIESZOWSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W HRUBIESZOWIE ZA ROK 2020 »


Zobacz też:

Hrubieszowscy kolarze zaczęli od memoriału i Święta Roweru

Hrubieszowscy kolarze zaczęli od memoriału i Święta Roweru


LubieHrubie na Instagramie