HSM oferuje pracę na stanowiskach główny księgowy i pracownik ds. windykacji

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica zatrudni na umowę o pracę głównego księgowego oraz pracownika ds. windykacji.

Reklamy

 

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza konkurs na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Miejsce pracy : Hrubieszów

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

1. Wymagania, warunkujące dopuszczenie do konkursu kandydata na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub średnie ekonomiczne.

staż pracy: minimum 5 lat w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym

niekaralność

 

2. Wymagania niezbędne:

znajomość zasad księgowości w spółdzielniach mieszkaniowych lub ogólnych zasad księgowości wraz z zagadnieniami ekonomiczno – finansowymi umiejętności kierownicze i organizatorskie, które będą oceniane na podstawie ustnego przedstawienia koncepcji pracy na stanowisku Głównego Księgowego teoretyczna i praktyczna znajomość pracy na komputerze w zakresie księgowania.

 

3. Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

życiorys ze zdjęciem (zawierający nr telefonu kontaktowego)

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

 

4. Zgłoszenia należy nadsyłać: pocztą (nadesłane zgłoszenie musi wpłynąć do 24.08.2016 r. do godz. 15:00) lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko Głównego księgowego” bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, w terminie do dnia 24.08.2016 r. do godz. 15:00.

5. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Zarząd Spółdzielni nie odsyła złożonych ofert. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


***


Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko PRACOWNIKA DS. WINDYKACJI.

Miejsce pracy : Hrubieszów

Rodzaj umowy: umowa o pracę


1. Wymagania, warunkujące dopuszczenie do konkursu kandydata na PRACOWNIKA DS. WINDYKACJI: 

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne.

staż pracy: wstępny staż pracy

niekaralność


2. Wymagania niezbędne: 

wiedza z dziedziny księgowości, egzekucji należności oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo spółdzielcze,

umiejętność argumentowania wykorzystywana przy sporządzaniu decyzji,

umiejętność organizowania pracy własnej,

systematyczność,

umiejętność obsługi programów: edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny.

Zdolności interpersonalne i negocjacyjne na bardzo wysokim poziomie.


3. Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

życiorys ze zdjęciem (zawierający nr telefonu kontaktowego)

dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

oświadczenie o niekaralności

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji


4. Zgłoszenia należy nadsyłać: pocztą (nadesłane zgłoszenie musi wpłynąć do 12.08.2015 r. do godz. 15:00) lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko Pracownika ds. windykacji” bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni przy ul. Polnej 19 w Hrubieszowie, w terminie do dnia 12.08.2015 r. do godz. 15:00.

5. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Zarząd Spółdzielni nie odsyła złożonych ofert. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.


Zarząd HSM