II Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację im. Unii Horodelskiej

29 maja na trasie Hrubieszów – Horodło – Hrubieszów odbył się II Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację im. Unii Horodelskiej.

Reklamy

Dnia 29.05.2013r. z okazji Dnia Dziecka odbył się II POWIATOWY RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ im. UNII HORODELSKIEJ . W tegorocznym rajdzie uczestniczyło ok. 250 osób (ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, ZS Horodło, ZS Strzyżów, Grupa ministrantów z parafii św. Mikołaja na czele z ks. Dziekanem)
Uczestnicy rajdu mieli do pokonania w obie strony ok. 50 km. W czasie przejazdu musieli odnaleźć punkty kontrolne, na których czekały niespodzianki (wysiłek umysłowy nagradzany był słodkimi upominkami). Na mecie rajdu, w Horodle czekał smaczny poczęstunek – zupa grochowa i kiełbaski na gorąco, przygotowana przez gospodarzy (Straż Pożarna z Horodła) Zespół Szkół Nr 1 przygotował natomiast „coś na słodko” (wyśmienite ciastka).
Pan Adam Zezula, Nauczyciel ZS Nr 3 przedstawił uczestnikom historię Unii Horodelskiej. Całość uświetnił muzyką młodzieżową zespół muzyczny z Zespołu Szkół Nr 3.
Uczestnicy Rajdu składają podziękowania organizatorom za wkład pracy i pomoc finansową na czele z panem Stanisławem Sitarzem, oraz wszystkim tym, którzy bezpośrednio przyczynili się do uświetnienia tego dnia: Panu Staroście Józefowi Kuropatwie, Samorządowi na czele z Panem Andrzejem Barczukiem, Naczelnikowi Wydziału Oświaty Panu Dariuszowi Czujkowskiemu, Wójtowi Gminy Horodło PanuKrzysztofowi Bożkowi, Dyrektorowi ZS Nr 3 Panu Dariuszowi Szadowskiemu, Dyrekcji ZS w Horodle za pomoc w utrzymaniu porządku, właścicielowi Piekarni w Trzeszczanach za dostarczone pieczywo, Policji Powiatowej za sprawny przejazd, Paniom ze sklepów w Szpikołosach i Kopyłowie za pomoc w przygotowaniu punktów kontrolnych. 
 
Dziękujemy Panu Mirosławowi Kuterze (Wójt Gminy Trzeszczany) za zaproszenie uczestników na III Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację do Trzeszczan.

 

tekst: ZS nr 3

fot: LubieHrubie, Ula Ulanicka