20 maja 2024

III edycja Konkursu Wiedzy o Rosji dla klas I Gimnazjum

Zapraszamy uczniów klas I gimnazjów z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego do udziału w III edycji Konkursu Wiedzy o Rosji.

Regulamin III

Konkursu Wiedzy o Rosji w Hrubieszowie

dla klas I Gimnazjum

 

I. Organizator:

– Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Ia.Współorganizator:

– Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie

 II. Cele konkursu:

-popularyzacja języka rosyjskiego,
-zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego
-wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się znajomością języka rosyjskiego
-budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej,
-rozbudzanie zainteresowań Rosją,
-budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów
-uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku

 

III.Termin i miejsce konkursu:

W dniu 07 lutego 2013 roku w godz.09.-12,00 w Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie przy ul.Listopadowa 12

 

IV.Termin zgłoszenia: do 01 lutego 2013 roku w Gimnazjum Nr 1 w Hrubieszowie i mailowo na:razem.hrubieszow@op.plWojciech Antoniuk tel.663 779 543 lub 84-6972081 Aneta Dziechciowska

 

V. Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych klas I z terenu miasta i powiatu hrubieszowskiego w drużynach 5 osobowych,które najpierw rozwiązują test,a potem biorą udział w prezentacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnej z języka rosyjskiego.

 VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 * I część – test składający się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej drużyny z każdej szkoły.

* II część- prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać, można wykorzystać fragmenty z utworów znanych pisarzy Rosji lub przygotować wystąpienie autorskie po rosyjsku lub po polsku. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

* III część-prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem po rosyjsku lub po polsku w której można przedstawić dowolną panoramę wybranej dziedziny np: miasta, zabytki, góry, poczet pisarzy,piosenkarzy,naukowców,sportowców,kosmonautów itp.

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.

 

VII.Zasady punktacji:

1.Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać

maksymalnie 72 pkt.

 2.Prezentacja stroju lub postaci oraz opis – maksymalnie 45 pkt.

 Kryteria oceniania prezentacji stroju:

 ·zgodność stroju z epoką – 15 pkt.

 ·atrakcyjność prezentacji – 15 pkt.

 ·estetyka wykonania stroju –15 pkt.

 3.Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

 

VIII.Literatura:

 1.Stupieni 1,2 i 3 , wydawnictwo WSiP, B. Gawęcka-Ajchel,Alina Zelesik.

 

IX.Skład komisji:

 2 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem,,w Hrubieszowie,2 osoby z Zespołu Szkół nr 4 w Hrubieszowie i 1 osoba ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

X.Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

-Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie
-Urząd Miasta w Hrubieszowie
-Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,
-Regionalny Ośrodek Nauki i Kultury Rosyjskiej w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

X. Podsumowanie konkursu odbędzie się w Gimnazjum nr 1 w Hrubieszowie w dniu 25 lutego 2013 roku o godz.14,30.

 Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 01.03.2013r.

 

źródło: UM Hrubieszów