22 lipca 2024

Informacja dla kandydatów do służby w Policji

Policja zdecydowała się na uruchomienie nowej ścieżki doboru. Każdy poborowy, który ma, co najmniej średnie wykształcenie, może zostać przyjęty do Policji, pod warunkiem odsłużenia (w ramach zasadniczej służby wojskowej) 12 miesięcy w oddziałach prewencji.

Reklamy

br />Każdy poborowy – z co najmniej średnim wykształceniem – po zadeklarowaniu w WKU gotowości skierowania do oddziału prewencji, powinien zgłosić się do komendy wojewódzkiej Policji, gdzie przejdzie test sprawności fizycznej oraz zostanie sprawdzony w rejestrach karnych. Następnie otrzyma skierowanie na badania lekarskie w wojewódzkim szpitalu MSWiA (zawierające standardowy test psychologiczny). W czasie służby w oddziale prewencji, osoby, które zdecydują się wstąpić do Policji, będą musiały zaliczyć (w 10 – 11 miesiącu służby) test psychologiczny, podobny do stosowanego w doborze powszechnym oraz rozmowę kwalifikacyjną (tzw. wywiad zorganizowany, sprawdzający motywację kandydata). Pomyślne zdanie obu testów wraz z dobrą opinią przełożonych z oddziału prewencji, będzie gwarantowało przyjęcie do Policji.
W ramach służby kandydackiej poborowi (otrzymują przez 12 miesięcy 450 złotych żołdu) zaliczą elementy szkolenia podstawowego. Po przyjęciu do służby czeka ich jedynie miesiąc uzupełniającego kształcenia, następnie rozpoczną pracę, przede wszystkim w służbie patrolowej. Średni zarobek policjanta (z nagrodami licząc) przekracza obecnie 2500 zł (brutto).

W tym roku przygotowano 3100 miejsc dla osób, które chciałyby wojsko odsłużyć w oddziałach prewencji i w ten sposób ubiegać się o przyjęcie do pracy w Policji. Oddziały, w których funkcjonować będzie służba kandydacka zlokalizowano w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu (trwają prace nad uruchomieniem dodatkowych miejsc m.in. w Gdańsku i Bydgoszczy). Kandydaci do służby w tych oddziałach mogą się zgłaszać we wszystkich KWP na terenie całego kraju.
Poborowi z województwa lubelskiego trafiają do OPP w Warszawie, gdzie widziano nabory w następujących terminach: 1 lutego, 1 czerwca, 2 października i 4 grudnia 2006r.

Reklamy

K A N D Y D A C I E!
Jeśli jesteś mężczyzną, chcesz odsłużyć wojsko w szeregach Policji i zdobyć atrakcyjny zawód, a ponadto:
• jesteś obywatelem polskim
• nie jesteś karany i masz nieposzlakowaną opinię
• korzystasz w pełni z praw obywatelskich
• nie ukończyłeś jeszcze 23 roku życia
• masz kategorię zdrowia „A”
• jesteś zameldowany na terenie woj. lubelskiego
• ukończyłeś szkołę średnią lub zawodową
• jesteś gotów podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej
to możesz ubiegać się o przyjęcie do służby kandydackiej w Policji.
Złóż osobiście już teraz komplet następujących dokumentów:
• podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Stołecznego Policji służba w OPP w Warszawie
• życiorys napisany odręcznie
• wypełniony kwestionariusz osobowy
• świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe /kopia oraz oryginał tylko do wglądu/
• wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego
• informację z Krajowego Rejestru Karnego /zapytanie o karalność kandydata – uzyskuje się za opłatą w sądzie/
Powyższe dokumenty złóż w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie
przy ul. Północnej 3 pokój nr 4.

Więcej informacji możesz uzyskać pod nr tel. (081) 535-45-38

Reklamy

Tekst: podinsp. Janusz Wójtowicz