Informacja dla nauczycieli

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zachęca nauczycieli do doskonalenia warsztatu pracy oraz poszerzania wiedzy na temat zmian w systemie edukacji.

W Bibliotece dostępna jest „Podstawa programowa z komentarzami” (wydana przez MEN w 2009 roku), dotycząca nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Publikację tworzy 8 tomów, z których każdy poświęcony jest odrębnej grupie zajęć.

Poszczególne tomy zawierają fragmenty podstawy programowej dotyczące poszczególnych przedmiotów oraz komentarze ekspertów.

T.1: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
T.2: Język polski,
T.3: Języki obce,
T.4: Edukacja historyczna i obywatelska,
T.5: Edukacja przyrodnicza,
T.6: Edukacja matematyczna i techniczna,
T.7: Edukacja artystyczna i kulturalna,
T.8: Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa.

Biblioteka zaprasza codziennie (oprócz sobót) w godzinach: od 8.00 do 17.00.

________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009