Informacja o zbiórce pieniędzy na rzecz powodzian

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury informuje, że 13 czerwca 2010 przed premierą przedstawienia Aleksandra Fredro „ZEMSTA”, wolontariusze kwestowali na rzecz powodzian.

Komisja w składzie: Magdalena Bień, Paweł Bilik i Alicja Adamczuk, po przeliczeniu, stwierdziła stan zebranych pieniędzy na sumę 366,04 (trzysta sześćdziesiąt sześć zł. 04/100).

Cała zebrana suma została przekazana na konto CARITAS POLSKA z przeznaczeniem „POWÓDŹ POŁUDNIE”. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy.

M. Sielicka