IV sesja Rady Miasta

W dniu 31 stycznia 2011 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

W czasie obrad Burmistrz i Rada Miasta podziękowali byłemu prezesowi MKS „UNIA” Hrubieszów Tadeuszowi Romaszko za jego wkład w pracę klubu, a Radnym Miejskim została oficjalnie przedstawiona osoba zastępcy burmistrza – Pawła Perelmutera.

Sporą część obrad zajęło rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Miasta. Skargę złożyła jedna z osób posiadających sklep na Kozackim Rogu, a dotyczyła ona braku działań Miasta w sprawie przedłużającego się remontu tamtejszego chodnika i strat przedsiębiorców z tym związanych. Inwestorem robót jest Wojewódzki Zarząd Dróg, a wykonawcą remontu firma z Bełżca.

Radni podjęli uchwałę o bezzasadności skargi, ponieważ miasto nie jest inwestorem i nie ma żadnego wpływu ani na jakość wykonywanych prac, ani na uciążliwości czy straty z nich wynikające. Postanowili również poprzeć odpowiednim oficjalnym pismem zbiorową skargę przedsiębiorców skierowaną do Wojewódzkiego Zarządu Dróg – inwestora remontu i zarządcy ul. Staszica.

Ponadto przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy pozostałych Komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Wysłuchano i przyjęto informację na temat działalności sportu w mieście z uwzględnieniem planu działania Miejskiego Klubu Sportowego „Unia” i Szkolnego Związku Sportowego.

Przyjęto projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe – nowum stanowi możliwość otrzymania nagrody przez trenerów utytułowanych zawodników.

Uchwalono również szereg projektów dotyczących sporządzenia i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.