Jak ocalić kresy?

Zamość

Reklamy

Podczas wykładu będzie mowa o znaczeniu Kresów dla kultury, państwowości polskiej; o tym co zostało z Kresów dziś – w Polsce i na Wschodzie; jak postrzegają je Polacy i ich wschodni sąsiedzi; o Polakach na Wschodzie i ich roli w ocaleniu Kresów.

***

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wojciechowskim pt. Jak ocalić Kresy?

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.03.2010 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ulicy Kolegiackiej 8a. Wstęp wolny.

Podczas wykładu będzie mowa o znaczeniu Kresów dla kultury, państwowości polskiej; o tym co zostało z Kresów dziś – w Polsce i na Wschodzie; jak postrzegają je Polacy i ich wschodni sąsiedzi; o Polakach na Wschodzie i ich roli w ocaleniu Kresów.

W ramach spotkania oprócz wykładu zostaną zaprezentowane wydawnictwa kresowe (albumy, przewodniki, książki, mapy) współczesne oraz reprinty wydawnictw dawnych (wydania polskie, ukraińskie i białoruskie) oraz prezentacja fotografii przyrody i zabytków kultury na Kresach.

Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu
Łukasz Kot

***

Krzysztof Wojciechowski – pochodzi z Łazisk na Zamojszczyźnie. Absolwent KUL JP II (kierunek: ochrona środowiska) i pracownik tej uczelni (Katedra Ekologii Stosowanej), potomek podzamojskich Rusinów i Polaków z Wołynia i Zamojszczyzny. Przyrodnik, bioregionalista, społecznik, miłośnik Kresów, publicysta. Prowadzi warsztaty bioregionalne, z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Publikuje na tematy przyrodnicze, krajoznawcze i kresowe po polsku, białorusku, ukraińsku i rosyjsku. W czasopismach krajowych (Dzikie Życie, OIKOS, Eko i My, Bunt Młodych Duchem, Niedziela), wydawanych przez Polaków na wschodzie (Echa Polesia-Białoruś, Wołanie z Wołynia-Ukraina) oraz białoruskich (Świat Zwierząt, Ekolog i Ja, Dzika Przyroda) i ukraińskich (członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Ekologiczny Humanitarny Żurnal z Kijowa). Tłumaczy teksty rosyjskie, ukraińskie i białoruskie. Współpracuje z organizacjami przyrodniczymi z Białorusi (Ochrona Ptaków Ojczyzny) i Ukrainy (Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Służba Ochrony Przyrody, Drużyna Ochrony Przyrody „Zielona Przyszłość). Koordynuje i wspiera społeczne projekty przyrodniczej współpracy międzynarodowej na Polesiu Zachodnim, w dolinie Bugu i na Roztoczu. Miłośnik lwowskiego kwasu chlebowego i ukraińskich „krówek”, białoruskiej kaszy, słoniny i soku brzozowego oraz litewskiego chleba.