25 września 2023

Jak otrzymać SOKA-BAU?

Emigracja zarobkowa do Niemiec jest od wielu lat bardzo popularna. Wiele osób, zwłaszcza mężczyzn, wybiera pracę w budownictwie. W tej branży jest duże zapotrzebowanie na pracowników, zarobki są dużo wyższe niż w Polsce. Polaków przyciągają nie tylko dobre warunki finansowe, ale również korzystne dodatki, oferowane przez zachodnich sąsiadów. Wiele osób może liczyć na SOKA-BAU. Co to jest? Jak można uzyskać zwrot wpłaconych środków?

Reklamy

SOKA-BAU – co to jest?

SOKA-BAU to Niemiecka Kasa Budownicza. To organizacja, która zajmuje się przyznawaniem środków w sytuacji, gdy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z prawem niemieckie firmy budowlane muszą regularnie odprowadzać do kasy urlopowej SOKA-BAU określone składki urlopowe. Osoby, które w czasie trwania zatrudnienia nie wykorzystywały urlopu, mogą wnioskować zwrot składek lub odszkodowanie. Dotyczy to również Polaków pracujących w Niemczech. Można starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany jest za trwający lub poprzedni rok, po zakończeniu pracy w branży budowlanej. Odszkodowanie dotyczy strat, szkód lub niedogodności poniesionych przez osobę. Można je otrzymać, pracując dalej w budownictwie, za bieżący rok. Po tym okresie  traci się prawo do odszkodowania, a tym samym niewypłacone pieniądze przepadają. 

Jak uzyskać SOKA-BAU?

Aby uzyskać dodatkowe fundusze z SOKA-BAU, pracownicy muszą spełnić określone wymagania. Przede wszystkim muszą być zatrudnieni w branży budowlanej na terenie Niemiec. Składki są pobierane bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika i przekazywane do SOKA-BAU. W celu uzyskania wpłaconych środków należy spełnić określone wymagania formalne i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Podstawowym dokumentem jest Urlaubsnachwei, czyli wyciąg z konta pracownika, na którym podana jest czas trwania zatrudnienia, liczby przysługujących dni urlopowych oraz kwota uzyskiwanego wynagrodzenia brutto. Warunki, które muszą być spełnione to:

Reklamy
  • Zmiana pracy na branżę, która nie jest związana z budownictwem,
  • Zakończenie pracy w budownictwie ze względów na stan zdrowia,
  • Zakończenie pracy sezonowej w charakterze praktykanta lub studenta,
  • Zakończenie pracy w Niemczech,
  • Przejście na emeryturę lub rentę,
  • Rozpoczęcie pracy na własny rachunek.

Aby starać się o pieniądze, musi upłynąć co najmniej 3 miesiące od zakończenia pracy w branży budowlanej. Po rozpatrzeniu wniosku środki wypłacane są na konto bankowe wnioskującej osoby. Czas oczekiwania na wypłatę ekwiwalentu wynosi do dwóch tygodni do nawet pół roku. Kasa wypłaca taką sumę, która została opłacona przez pracodawcę jako składki. Należy jednak pamiętać, że wypłacana kwota jest obniżona o składki na ubezpieczenie, a także opodatkowana. Aby odzyskać należne środki, można samodzielnie załatwić wszystkie formalności lub skorzystać z pomocy firm, które świadczą takie usługi. To drugie rozwiązanie jest bardzo wygodne. Pracownicy branży budowlanej mogą wygodnie, bez wychodzenia z domu skontaktować się z wybraną firmą, wypełnić dokumenty oraz przesłany formularz i czekać na rozwiązanie sprawy. Cały proces można załatwić online. 

SOKA-BAU jest korzystnym systemem zabezpieczenia społecznego dla pracowników zatrudnionych w niemieckiej branży budowlanej. Gromadzi składki od pracodawców i oferuje różnorodne świadczenia i ubezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego pracowników. SOKA-BAU pomaga zachować stabilność finansową pracowników budowlanych. Osoby pracujące w branży budowlanej powinny pamiętać, że mogą starać się o tego typu świadczenie. 

Reklamy

tekst i fot. mat. partnera, fot. Źródło: pixabay.com