Jak szybko załatwić rozwód? Pięć przydatnych wskazówek

Często wiele osób wstrzymuje się ze złożeniem pozwu o rozwód, ze względu na długi i żmudny proces, którego się obawiają. Jak się okazuje, postępowanie w sprawie o rozwód wcale nie musi trwać długo. Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić nawet na pierwszej rozprawie, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania stron. Dzięki zastosowaniu kilku wskazówek, można uzyskać rozwód w krótkim czasie. Takie przydatne informacje zostaną przedstawione w niniejszym artykule.

Reklamy

1. Prawidłowo napisany pozew bez braków formalnych

Pozew rozwodowy to pierwszy krok i od niego zaczyna się sama inicjacja postępowania rozwodowego. Warto pamiętać, że taki dokument powinien być napisany w sposób jasny i zrozumiały. Oczywiście, równie istotne jest zawarcie w nim wymaganych informacji. Te najważniejsze to:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL powoda, czyli osoby składającej pozew.

Oprócz tych danych, jest kilka istotnych wymagań formalnych, o których nie można zapominać. Jeśli nie zostaną one uwzględnione, Sąd wezwie do uzupełnienia brakujących informacji, co z pewnością wydłuży czas trwania rozwodu. Warto pamiętać o:

  • odpisie skróconym aktu małżeństwa,
  • odpisie skróconym aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, jeśli takie w małżeństwie są,
  • odpisie pozwu dla współmałżonka,
  • dowodzie uiszczenia opłaty, ewentualnie o Wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

2. Pozew rozwodowy – pozostałe konieczne informacje

Jak już wspomniano, pozew stanowi bardzo istotny element w postępowaniu rozwodowym i wiele zależy od jego prawidłowego skonstruowania. Żądanie, które zostaje w nim zawarte powinno być jasne i uargumentowane konkretnymi dowodami. Należy także pamiętać o pozytywnej przesłance rozwodowej, czyli koniecznej, by móc orzec rozwód. Jest to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jej spełnienie również powinno zostać uwzględnione i odpowiednio potwierdzone konkretnymi faktami.

3. Kwestia winy za rozpad związku małżeńskiego

Jeśli rozwód ma być szybki, lepiej zrezygnować z kwestii rozstrzygania o tym, który z małżonków ponosi winę za taki rozpad. Jeśli oboje małżonkowie zdecydują się nie ustalać rozpadu, wówczas sąd nie będzie o tym orzekać, a formalnie żaden z małżonków nie będzie ponosił winy. Jeśli jednak komuś zależy szczególnie na przypisaniu winy małżonkowi, niestety wówczas proces będzie trwał znacznie dłużej ze względu na konieczność przeprowadzania dokładnego postępowania dowodowego, powoływania świadków i innych dowodów. Warto więc zrezygnować z tego, jeśli zależy nam na szybkim rozwiązaniu małżeństwa.

4. Postępowanie dowodowe

W postępowaniu dowodowym istotne jest konkretne i zwięzłe przedstawienie dowodów i poparcie ich konkretnymi faktami. Nie ma potrzeby, by na jedną okoliczność powoływać spore grono świadków. W celu dowiedzenia, że jeden z małżonków nie dochowywał wierności drugiemu, wystarczającym będzie powołanie kilku osób, a nie kilkunastu. Biorąc pod uwagę, że każda z nich będzie zeznawać podobne fakty, nie ma potrzeby niepotrzebnie w ten sposób przedłużać postępowania rozwodowego.

5. Porozumienie z drugim małżonkiem

Jeśli to możliwe, warto spróbować rozmówić się z małżonkiem jeszcze przed pierwszą rozprawą rozwodową. Jeśli obojgu zależy na szybkim i sprawnym rozwodzie, porozumienie się będzie wręcz konieczne i sporo ułatwi. Wart głównie rozmówić się w kwestii rozstrzygania o rozpadzie za rozkład pożycia małżeńskiego i ustalić wspólny sposób działania. Należy pamiętać, że wszystkie sporne kwestie, przenoszone na salę sądową, jedynie wydłużają czas całego postępowania, dlatego lepszym będzie dojście do porozumienia.

(tekst i fot. mat. partnera / fot. pixabay.com)