Jak wygląda procedura windykacji?

Problemy ze spłatą pożyczki każdego roku stają się udziałem tysięcy klientów. Co w takich przypadkach robią firmy pożyczkowe?

Reklamy

 

Stereotypowe opinie mówią, że pożyczki pozabankowe są prostą drogą do problemów finansowych. Za kłopoty z dopięciem domowego budżetu odpowiada jednak nie sama specyfika popularnych chwilówek, a fakt, że decyzja o ich zaciągnięciu często jest niewystarczająco przemyślana. Dokładna analiza oferty pod kątem finansowych możliwości w większości przypadków pozwala bowiem bezpiecznie i terminowo spłacić zobowiązanie.

W wyborze najlepszej pożyczki pomoże porównywarka twojapierwszachwilowka.pl. Swój wybór warto starannie przeanalizować, bo wszystkie trudności ze spłatą zobowiązań odbiją się na twojej sytuacji. Po rozpoczęciu procedury windykacyjnej wysokość zadłużenia bowiem znacząco wzrośnie, a do problemów finansowych dołączy spory stres. Jak jednak wygląda proces windykacji zadłużenia?

Etap 1: windykacja polubowna

Pierwszy etap procedury windykacyjnej trwa do momentu, kiedy sprawa trafi do sądu. Polega on na negocjacjach prowadzonych przez firmę pożyczkową lub windykacyjną, która wykupiła zobowiązanie. Odbywają się one na zasadzie wymianie maili lub telefonów, a czasem także osobistych wizyt pracowników, którzy namawiają do spłaty zadłużenia, w razie potrzeby oferując rozłożenie go na raty.

Jeśli dłużnik wyraża wolę polubownego załatwienia sprawy, negocjacje kończą się podpisaniem umowy, w której obie strony ustalają warunki uregulowania długu, oczywiście powiększonego o dodatkowe opłaty. Argumentem, który w największym stopniu skłania dłużników do podpisania umowy jest perspektywa przeniesienia sprawy na drogą sądową.

Etap 2: sprawa w sądzie

W przypadku, gdy do podpisania ugody nie dojdzie, wierzyciel składa pozew do sądu. Coraz częściej pozwy trafiają do sądów elektronicznych, które rozpatrują sprawy bez stawiennictwa stron w krótszych terminach. Jeżeli sąd uzna, że żądania wierzyciela są zasadne, wydaje nakaz zapłaty. Kwota zadłużenia wówczas wzrasta jeszcze bardziej, bo zostaje powiększona o wynagrodzenie przysługujące pełnomocnikowi wierzyciela, którego wysokość ustalona jest w rozporządzeniu wydanym przez Ministerstwo Finansów.

Otrzymanie nakazu zapłaty to ostatnia okazja ku temu, by uregulować zobowiązanie i uniknąć egzekucji komorniczej. Ta może rozpocząć się, kiedy wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności (to dla dłużnika kolejny koszt, wynoszący co najmniej 12 złotych) oraz skieruje wniosek do sądu lub bezpośrednio do komornika.

Etap 3: egzekucja komornicza

Na wstępie warto zaznaczyć, że rozpoczęcie egzekucji komorniczej jeszcze bardziej zwiększa zadłużenie, do którego doliczyć należy opłaty pobierane przez komornika, które wynoszą od 8 do 15 procent egzekwowanej kwoty oraz równowartość kosztów, które poniósł on w związku z prowadzeniem egzekucji – między innymi wysyłając pisma do dłużnika lub poszukując składników majątku.

Jeśli dłużnik nie spłaci zobowiązania dobrowolnie, komornik pobierze je z majątku – a dokładnie jego elementów wskazanych przez wierzyciela. Może to być wynagrodzenie, środki zgromadzone na koncie lub należące do niego ruchomości oraz nieruchomości, które po zajęciu komorniczym podlegają licytacji.

 

tekst i fot. mat. sponsora