Janusz Woźnica – Niepokój w kraju…

Niepokoją, bardzo niepokoją ostatnie wydarzenia związane z zakłóceniem funkcjonowania Sejmu RP – Naczelnego Organu Władzy Państwowej. Większość sejmowa (rządzący) nie potrafi się otworzyć na postulaty opozycji. A opozycja stara się być opozycją totalną (całkowitą, zupełną), a to oznacza anarchizację państwa znaną nam tak dobrze z historii, gdy stosowano „liberum veto” (wolne – nie pozwalam).

Reklamy

 

Zasadę veta „zastosowano” do ustawy budżetowej, której nawet prezydent nie może zawetować (art. 224 Konstytucji), gdyż reguluje ona życie gospodarcze państwa w ciągu roku.

Dzisiejsza opozycja powinna mieć świadomość, że już za 3 lata może przejąć władzę, a aktualnie rządzący przejdą do opozycji i jeśli na zasadzie rewanżu zastosują veto to będzie to dramat narodowy. Dramat prowadzący do paraliżu państwa. A tak już w naszej dramatycznej historii było!

Niepokoi mnie szczególnie niski poziom intelektualny, brak wyobraźni aktualnej klasy politycznej, której własny, wąsko pojęty interes przesłania dobro państwa i jego obywateli.

 

JW

 

***


Janusz Woźnica – Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1975). Od 1975 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKZ w Hrubieszowie, IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

Po 13 XII 1981 organizator  punktów kolportażu,  niezależnej literatury w Hrubieszowie i okolicach.

1986-1989 współpracownik redakcji pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”.

W lutym 1986 aresztowany, w czerwcu 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Zamościu na 1,5 roku więzienia; osadzony w ZK w Zamościu i Hrubieszowie, 14 września1986 zwolniony warunkowo ze względu na chorobę żony.

Do 31 III 1987 rozpracowywany przez p. III RUSW w Hrubieszowie w ramach SOR krypt. Historyk, Pionierzy; 1 X 1988 – 30 IX 1989 przez Wydz. VI WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Towarzystwo.

1989-1990 członek KO „S” województwa zamojskiego.

1989-1991 senator RP z listy KO „S”,

członek OKP;

1991-1993 senator RP z listy PSL Porozumienie Ludowe.

1998- 2002 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego I kadencji.

Od 1.09 2007r. emerytWysłuchał – mak