15 kwietnia 2024

Jedyny w powiecie hrubieszowskim oddział przygotowania wojskowego w ZS nr 3 – ZDJĘCIA

Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie, jako jedyna szkoła w naszym powiecie i jedna z niewielu w Polsce może poszczycić się zezwoleniem na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego (OPW).

W oddziałach tych realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020.

1 września 2021 roku taka klasa powstanie w ZS nr 3 w Hrubieszowie, a jej uczniowie oprócz rzetelnego przygotowania do egzaminu maturalnego, będą realizowali podstawowe szkolenie wojskowe według programu MON. Zajęcia w ramach tego programu będą prowadzone na terenie szkoły oraz w patronackiej jednostce wojskowej w formie zajęć praktycznych i obozów wojskowych.

Nauka teoretyczna będzie obejmowała podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa, szkolenie logistyczne oraz szkolenie bojowe, w tym podstawy szkolenia strzeleckiego.

Zajęcia praktyczne ze szkolenia taktycznego oraz obozy wojskowe realizowane będą na bazie obiektów szkoleniowych patronackiej jednostki wojskowej, tj. 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Ponadto, dla chętnych, planuje się dodatkowe formy aktywności takie jak: zajęcia z samoobrony, zajęcia na ściance wspinaczkowej, biegi na orientację, pływanie, ćwiczenia przygotowujące do wykonania wojskowych norm sprawności fizycznej oraz zajęcia ze szkolenia strzeleckiego (strzelania sportowe z broni pneumatycznej i z kbks).

Co daje nauka w Oddziale Przygotowania Wojskowego?

– umundurowanie i wyposażenie złożone m.in. z bluzy, spodni, koszulki, plecaka, beretu i elementów ubioru zimowego (w 80% finansowane z dotacji MON),

– wsparcie szkolenia poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu otrzymanego z dotacji MON (m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki, repliki różnorodnej broni, przybory do walki wręcz itp.),

– pokrycie kosztów obozu szkoleniowego,

– udział w zajęciach w jednostce wojskowej i korzystanie z obiektów szkoleniowych oraz wydzielonego sprzętu wojskowego,

– uzyskanie Certyfikatu Wojskowych Klas Mundurowych, który umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych na akademie wojskowe lub daje możliwość uproszczonego przyjęcia do zawodowej służby wojskowej,

– perspektywę osiągnięcia stabilizacji życiowej i finansowej poprzez możliwość służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP (w tym w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym oraz w jednostkach 18 Dywizji Zmechanizowanej dyslokowanych w Lublinie, Chełmie i w Zamościu)

Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) muszą poddać się próbie sprawności fizycznej w terminie rekrutacji.

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW DO ELITARNEJ KLASY DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – BĘDZIE TO JEDYNA TAKA KLASA W POWIECIE!

(info i fot. ZS nr 3)


Zobacz też:

Czy powstanie północna obwodnica Hrubieszowa?

Czy powstanie północna obwodnica Hrubieszowa?

LubieHrubie na Twitterze