25 czerwca 2024

Jesteśmy różni, ale podobni do siebie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” z dniem 29 kwietnia 2009 r. dzięki dotacji otrzymanej z Gminy Miejskiej Hrubieszów zaprasza na zajęcia w ramach projektu „Jesteśmy różni, ale podobni do siebie”.

Projekt obejmuje zajęcia z arteterapii i integracji grupowej, których celem jest:
– kształtowanie umiejętności twórczego wykorzystywania własnego potencjału – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych
– stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą środków artystycznych
– rozwijanie sprawności manualnej
– podnoszenie poziomu samoakceptacji, rozładowania negatywnych napięć i emocji
– uaktywnienie i otwarcie się dziecka mającego problemy z nawiązaniem kontaktów
– integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
– poznanie swoich dobrych cech
– uwrażliwienie na drugą osobę.

Reklamy

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 7-13 lat, mieszkańców miasta Hrubieszowa, uczniów szkół podstawowych. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i obejmuje 10 spotkań. W zajęciach uczestniczyć mogą zarówno osoby pełnosprawne jak i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Grupa osób uczestnicząca w zajęciach będzie liczyła 10 osób.

O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decyduje:
* spełnienie punktów w regulaminie,
* komplet złożonych dokumentów:
– wypełniona poprawnie deklaracja zgłoszeniowa,
– podpisany przez opiekuna i dziecko Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Jesteśmy różni ale podobni do siebie” – zajęcia z arteterapii i integracji grupowej.
– w przypadku uczestnika z niepełnosprawnością wymagana jest kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności.
* kolejność zgłoszeń.

Reklamy

Zajęcia integracji grupowej i arteterapii mają wspierać proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomagać radzić sobie z własnymi emocjami i rozwijać kreatywność. Dadzą możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia „nie wprost”. Umocnią postawę tolerancji wobec „inności” drugiej osoby. Nauczą jak budować zaufanie w grupie i je budzić wśród innych osób.

Pozwolą wyzwolić spontaniczność i swobodę ekspresji oraz zaspokoić takie potrzeby jak: akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym. Rozwiną twórcze podejście do otaczającego świata, rozwiną procesy poznawcze takie, jak: myślenie twórcze i wyobraźnia twórcza, spostrzeganie, zdolność obserwacji, pamięć wzrokowa, emocje, uczucia estetyczne i moralno – społeczne oraz stworzą warunki do tego, aby tworzenie dawało radość i przyczyniło się do redukcji napięć psychologicznych i kompensacji braków sukcesów w innych dziedzinach.

Zajęcia integrujące grupę będą polegały przede wszystkim na zabawie (wykonywaniu szeregu ćwiczeń i zadań, które pozwolą otworzyć się uczestnikom, np. niedokończone, zdania, 100 pytań do . itp.

Na zajęcia z arteterapii będą stosowane następujące zadania plastyczne:
– rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru – (np. kredkami, farbami plakatówkami, kredą, pastelami),
– mieszanie barw,
– wykonywanie wydzieranek (np.z papieru kolorowego i makulatury, z bibuły, ze ścinków tekstylnych o różnej fakturze,
– modelowanie (np. z gliny, modeliny, masy solnej, gipsu),
– tworzenie w technice collage. Korzystanie z różnych materiałów (papier, bibuła, zapałki, konfetti, sznurek, kamyczki, ziarna, makaron, drobne materiały odpadowe, kapsle itd.)
– konstruowanie form przestrzennych z materiałów przyrodniczych i przemysłowych (szyszki, kasztany, żołędzie, patyki, kora sosnowa, folia metalowa, cienkie druciki, opakowania, guziki itd.)
– deucopage – technika ta polega na efektownym zdobieniu przedmiotów (skrzynek, kasetek, doniczek, itp.) poprzez wydzieranie lub wycinanie elementów papierowych (z papierów lub serwetek) i naklejanie ich na wybraną powierzchnię: drewnianą, metalową, ceramiczną, tekturową, plastikową lub skórę albo tkaninę.

Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2009 roku i potrwa do 23 kwietnia 2009 do godziny 15.

Deklaracja uczestnictwa oraz Regulamin są dostępne na stronie www.mamysiebie.info oraz w siedzibie Stowarzyszenia

REGULAMIN >>
DEKLARACJA >>

ZAPRASZAMY

STOWARZYSZENIE „MAMY SIEBIE”
tel. 507 544 788

Hrubieszow LubieHrubie 2009