K O M U N I K A T NR 9

Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
z dnia 22 czerwca 2007 r.

Reklamy

Informuje się mieszkańców miasta i okolic…

… że od dnia dzisiejszego woda z wodociągu miejskiego nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz mycia zębów.

BURMISTRZ MIASTA
HRUBIESZOWA
(-) Zbigniew Dolecki