Kampania „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”

30 listopada odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli szkół, samorządów terytorialnych, sądu, prokuratury, policji oraz innych osób zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Reklamy

Koordynatorem akcji powiatowej prowadzonej pod hasłem „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”, będącej częścią kampanii ogólnopolskiej, było Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań”.

Szkolenie było częścią Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Hrubieszowskim, a odbywało się w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizowanego przez Starostwo Powiatowe.

zobacz fotki >>