Kandydaci na radnych

O B W I E S Z C Z E N I E
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia 27 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Hrubieszowie
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Reklamy

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Hrubieszowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Nr 1

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. MIRSKI Alfred Feliks, lat 57, zam. Hrubieszów
Lista nr 2 – KW LIGA POLSKICH RODZIN
1. MALINOWSKA Joanna, lat 23, zam. Hrubieszów
2. STADNICKA Wanda Marianna, lat 56, zam. Hrubieszów
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. GAŁECKI Dariusz Bronisław, lat 36, zam. Hrubieszów
2. MIELNICZUK Maryla Stanisława, lat 49, zam. Hrubieszów
3. FABROWSKI Lucjan Adam, lat 49, zam. Hrubieszów
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. DOBROWOLSKA Małgorzata Teresa, lat 27, zam. Hrubieszów
2. GUMIELA Roman, lat 49, zam. Hrubieszów
3. PIĄTAK Mieczysław Jan, lat 66, zam. Hrubieszów
4. GŁODOWSKI Adam, lat 47, zam. Hrubieszów
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. PATKOWSKI Szymon, lat 29, zam. Hrubieszów
2. IZMAIŁOWSKA Izabela, lat 33, zam. Hrubieszów
3. CHRZANOWSKA Martyna, lat 22, zam. Hrubieszów
4. OSTAŃSKA Katarzyna, lat 24, zam. Hrubieszów
Lista nr 17 – KWW JEDNOŚĆ DLA DOBRA MIASTA
1. KASPRUK Stanisław, lat 52, zam. Hrubieszów
2. KAWALEC Reginald Marek, lat 47, zam. Hrubieszów
3. WATRAS Łucja, lat 50, zam. Hrubieszów
4. PECYNA Krzysztof, lat 49, zam. Hrubieszów
Lista nr 18 – KWW FH
1. OKUNIEWSKA Barbara, lat 31, zam. Hrubieszów
2. TOKARSKI Ryszard Edward, lat 57, zam. Hrubieszów
3. WINNIK Maria Małgorzata, lat 40, zam. Hrubieszów
4. WAWRYŃCZUK Aneta Elżbieta, lat 38, zam. Hrubieszów
Lista nr 19 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD
1. KŁAK Maria Brygida, lat 50, zam. Hrubieszów
2. KULA Elżbieta, lat 43, zam. Hrubieszów
3. MIŚCIOR Michał Marcin, lat 28, zam. Hrubieszów
4. SZKUDZIŃSKI Radosław Andrzej, lat 30, zam. Hrubieszów
Lista nr 20 – KWW „ZIEMIA HRUBIESZOWSKA”
1. CZERW Jerzy Edward, lat 52, zam. Hrubieszów
2. JĘDRUSZCZAK Zdzisław Wincenty, lat 71, zam. Hrubieszów
3. LEBIEDOWICZ Zbigniew, lat 53, zam. Hrubieszów
4. KOWALSKA Danuta, lat 50, zam. Hrubieszów

Okręg Nr 2

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. POŁEĆ Jacek, lat 38, zam. Hrubieszów
Lista nr 2 – KW LIGA POLSKICH RODZIN
1. BŁASZCZAK Joanna Katarzyna, lat 43, zam. Hrubieszów
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MICHNA Zofia Krystyna, lat 52, zam. Hrubieszów
2. KRYSZCZUK Leszek Piotr, lat 39, zam. Hrubieszów
3. PEMPKO Janusz, lat 46, zam. Hrubieszów
4. PIETRONA Urszula, lat 44, zam. Hrubieszów
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. ANTONIUK Tomasz Wojciech, lat 42, zam. Hrubieszów
2. PERECHUBKO-MIROSŁAW Teresa, lat 30, zam. Hrubieszów
3. PODGÓRSKI Czesław, lat 58, zam. Hrubieszów
4. ŻYBURA Barbara, lat 57, zam. Hrubieszów
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. MĄCZKA Małgorzata Marta, lat 32, zam. Hrubieszów
2. ŻOŁNIERCZUK Zygmunt Jan, lat 69, zam. Hrubieszów
3. KOSEL Zbigniew Czesław, lat 46, zam. Hrubieszów
Lista nr 17 – KWW JEDNOŚĆ DLA DOBRA MIASTA
1. CZYRKA Henryk Andrzej, lat 55, zam. Hrubieszów
2. GRABOŚ Marian Józef, lat 55, zam. Hrubieszów
3. STRONKOWSKI Krzysztof Jarosław, lat 40, zam. Hrubieszów
4. JANKOWSKA Sylwia Teresa, lat 29, zam. Hrubieszów
Lista nr 18 – KWW FH
1. GOŁOFIT-HAWRYLUK Beata Stanisława, lat 34, zam. Hrubieszów
Lista nr 19 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD
1. KĘDZIERA Jarosław Józef, lat 46, zam. Hrubieszów
2. KIEŁBOWICZ Bartosz, lat 32, zam. Hrubieszów
3. TEMPOROWICZ Grażyna Barbara, lat 45, zam. Hrubieszów
Lista nr 20 – KWW „ZIEMIA HRUBIESZOWSKA”
1. ZAJĄC Lucyna Maria, lat 48, zam. Hrubieszów
2. PILARCZYK Józef, lat 74, zam. Hrubieszów
3. POLUCH Zenon, lat 57, zam. Hrubieszów
4. BUCZAK Jan Józef, lat 51, zam. Hrubieszów

Okręg Nr 3

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. ADAMCZUK Dariusz Marek, lat 25, zam. Hrubieszów
Lista nr 2 – KW LIGA POLSKICH RODZIN
1. BACZEWSKI Józef Fryderyk, lat 52, zam. Hrubieszów
2. WIECH Ryszard Stanisław, lat 50, zam. Hrubieszów
3. PRYSTUPA Zbigniew Stanisław, lat 57, zam. Hrubieszów
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. TRACZUK Mirosław Jan, lat 39, zam. Hrubieszów
2. LENARD Przemysław Józef, lat 40, zam. Hrubieszów
3. DUBIEL Janusz Eugeniusz, lat 41, zam. Hrubieszów
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. HOJDA Aneta, lat 26, zam. Hrubieszów
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. PIĄTKOWSKA Lucyna, lat 61, zam. Hrubieszów
2. GUMIELA Krzysztof Jarosław, lat 35, zam. Hrubieszów
3. TETERYCZ Zbigniew, lat 52, zam. Hrubieszów
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. SZOZDA Jacek, lat 28, zam. Hrubieszów
2. BRZOZOWSKI Arkadiusz Marek, lat 29, zam. Hrubieszów
3. PALONKA Ryszard, lat 56, zam. Hrubieszów
Lista nr 17 – KWW JEDNOŚĆ DLA DOBRA MIASTA
1. KASPERKIEWICZ Waldemar Tomasz, lat 50, zam. Hrubieszów
2. LUBAWSKI Radosław Jarosław, lat 40, zam. Hrubieszów
3. SOBCZUK Kazimierz Antoni, lat 61, zam. Hrubieszów
Lista nr 18 – KWW FH
1. PAWELEC Henryka Teresa, lat 55, zam. Hrubieszów
Lista nr 19 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD
1. BAJURKA Cezary, lat 43, zam. Hrubieszów
2. MIERZWA Marta, lat 27, zam. Hrubieszów
3. ROMASZKO Tadeusz, lat 50, zam. Hrubieszów
Lista nr 20 – KWW „ZIEMIA HRUBIESZOWSKA”
1. SZULAKIEWICZ Jan, lat 57, zam. Hrubieszów
2. PALUCH Zygmunt Jerzy, lat 72, zam. Hrubieszów
Lista nr 21 – KWW POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO
1. ROCH Mariusz, lat 37, zam. Hrubieszów
Lista nr 22 – KWW MIASTA HRUBIESZÓW
1. CIESIELCZUK Mirosław, lat 40, zam. Hrubieszów

Okręg Nr 4

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL
1. SKORUPSKI Leszek Aleksander, lat 32, zam. Hrubieszów
2. SYDORUK Anna, lat 42, zam. Hrubieszów
3. WOJCIECHOWSKI Paweł Piotr, lat 27, zam. Hrubieszów
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KUSIAK – JANIEC Anna, lat 26, zam. Hrubieszów
2. NAJA Anna Maria, lat 45, zam. Hrubieszów
3. HAWRYLUK Mirosław Alfred, lat 47, zam. Hrubieszów
Lista nr 5 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1. BARTNIK Edward Ludwik, lat 60, zam. Hrubieszów
Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI
1. PAWŁASEK Aleksander, lat 58, zam. Hrubieszów
2. BORSUK Jacek, lat 40, zam. Hrubieszów
3. HOJDA Waldemar, lat 50, zam. Hrubieszów
4. SUDOŁ Ryszard, lat 49, zam. Hrubieszów
Lista nr 7 – KW SAMOOBRONA RP
1. SZTUK Tadeusz Kazimierz, lat 68, zam. Hrubieszów
2. GNATOWSKI Zygmunt Kazimierz, lat 50, zam. Hrubieszów
3. ŁOPOCKI Alfred Józef, lat 47, zam. Hrubieszów
4. HŁADKIEWICZ Wiesław Zygmunt, lat 44, zam. Hrubieszów
Lista nr 17 – KWW JEDNOŚĆ DLA DOBRA MIASTA
1. KOSZERNA Halina, lat 49, zam. Hrubieszów
2. MAZUR Jacek Grzegorz, lat 31, zam. Hrubieszów
3. PIROGOWICZ Krzysztof, lat 48, zam. Hrubieszów
4. WIŚNIEWSKI Ryszard Stanisław, lat 56, zam. Hrubieszów
Lista nr 18 – KWW FH
1. TYSZKIEWICZ Wiesław, lat 50, zam. Hrubieszów
2. KAMIEŃ Agnieszka, lat 24, zam. Hrubieszów
Lista nr 19 – KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD
1. ADAMUS Janusz, lat 57, zam. Hrubieszów
2. BOJARCZUK Józef Henryk, lat 47, zam. Hrubieszów
3. KASZYŃSKI Romuald, lat 63, zam. Hrubieszów
4. PACZAŁA Eugeniusz, lat 54, zam. Hrubieszów
Lista nr 20 – KWW „ZIEMIA HRUBIESZOWSKA”
1. SŁOWIK Marian Józef, lat 55, zam. Hrubieszów
2. ŚLIWIŃSKI Zygmunt, lat 60, zam. Hrubieszów
3. WIĘCH Zbigniew Jan, lat 48, zam. Hrubieszów
4. BARAN Bożena Zofia, lat 49, zam. Hrubieszów

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
(-) Marek Sioma