25 maja 2024

Kiedy należy stosować tłumaczenia uwierzytelnione?

Tłumaczenia uwierzytelnione są jednym z typów tłumaczeń dokonywanych przez tłumaczy języków obcych. Kiedy znajdują one zastosowanie i czym różnią się od tłumaczenia zwykłego?

Artykuł sponsorowany

 

Czym jest tłumaczenie poświadczone?

Biuro tłumaczeń zajmujące się profesjonalnie usługami tłumaczenia na różne języki, zwykle oferuje tłumaczenia poświadczone nazywane również uwierzytelnionymi. Każde tłumaczenie tego typu jest sporządzane w formie papierowej i jego poprawność z oryginałem potwierdza tłumacz przysięgły. Wykorzystuje przy tym pieczęć tłumacz przysięgłego, która wydawana jest w Mennicy Polskiej. Na pieczęci znajduje się imię i nazwisko tłumacza, wskazanie języka obcego, w zakresie którego posiada on uprawnienia do dokonywania tłumaczeń oraz pozycja na liście tłumaczy przysięgłych.

Tłumacze dokonujący tłumaczeń uwierzytelnionych  ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność przetłumaczonego tekstu i za to, że jest on w 100 procentach zgodny z oryginałem. Uprawnienia do dokonywania tłumaczeń poświadczonych są wydawane tłumaczom zawodowym przez sąd, po zdaniu egzaminu zawodowego. Tłumacz może dokonywać tłumaczeń uwierzytelnionych wyłącznie w obrębie języka, na jaki wydano mu uprawnienia. W przeciwnym wypadku sąd może odebrać mu jego tytuł zawodowy, czyli pozbawić go możliwości wykonywania usług tłumacza przysięgłego.

 

Kiedy stosowane są tłumaczenia uwierzytelnione?

Najczęściej w urzędach, w postępowaniach administracyjnych i sądowych, konieczne jest przedstawienie oryginałów dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniami uwierzytelnionymi. Stosowane są one między innymi w przypadku dokumentacji osobowej, tj. w przypadku aktu ślubu czy aktu urodzenia, przy wyrokach sądowych i przy dokumentach samochodowych dotyczących sprowadzonego zza granicy samochodu.

Ogólnie rzecz ujmując, tłumaczenia poświadczone są stosowane w odniesieniu do dokumentów oficjalnych, ale także innych tekstów, które np. mają być dowodem w sprawie sądowej. Poza tym, tłumaczenia te dokonywane są na zlecenie sądu czy policji, a tłumacz nie może odmówić wykonania takiej usługi, chyba że zachodzą ważne przyczyny, które mogłyby uzasadnić taką odmowę.

 

 

fot. mat. sponsora