20 maja 2024

Kobieta Lubelszczyzny z Kozodaw

Lublin

Tytuł wraz ze statuetką przyznano w czterech kategoriach: biznes, nauka, aktywność społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność w sferze pożytku publicznego. Właśnie w tej ostatniej kategorii zwyciężyła Pani Żaneta Kunicka, jednocześnie pracownica Urzędu Gminy Hrubieszów oraz sołtys podhrubieszowskiej wsi Kozodawy.

***

Podczas niedawno przeprowadzonego I Kongresu Kobiet Lubelszczyzny w Lublinie rozstrzygnięto konkurs na Kobietę Lubelszczyzny. Tytuł wraz ze statuetką przyznano w czterech kategoriach: biznes, nauka, aktywność społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność w sferze pożytku publicznego. Właśnie w tej ostatniej kategorii zwyciężyła Pani Żaneta Kunicka, jednocześnie pracownica Urzędu Gminy Hrubieszów (na stanowisku ds. rozwoju) oraz sołtys podhrubieszowskiej wsi Kozodawy.

Pani Żaneta Kunicka (24 lata) obecnie jest także studentką V roku prawa Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim. Od stycznia 2007 r. pełni funkcję sołtysa Sołectwa Kozodawy w Gminie Hrubieszów. Jest jedną z najmłodszych kobiet w Polsce na takim stanowisku. Od tego czasu aktywizuje społeczność lokalną swojej miejscowości. Podejmowane przez nią działania skierowane są głównie na odnowienie i efektywne zagospodarowanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół niej. Ponadto przejawia się to poprzez współorganizację i udział w szeregu imprez zarówno o zasięgu lokalnym, ale też wychodzącym poza wieś Kozodawy. Kozodawy mają własną stronę internetową. Prowadzona jest także Kronika miejscowości.

Należy wreszcie zwrócić uwagę, że Pani sołtys pisze wnioski i pozyskuje zewnętrzne środki finansowe dla swojej miejscowości na realizację różnych projektów. W tym zakresie wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy w Urzędzie Gminy Hrubieszów, gdzie pracuje od lutego 2006 r.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki