26 maja 2024

Kobiety zmieniają świat – spotkanie z posłanką Genowefą Tokarską

6 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, odbyło się spotkanie pod hasłem „Kobiety zmieniają świat”, z udziałem Pani Genowefy Tokarskiej – posła na Sejm RP.

W programie spotkania znalazły się m.in. wystąpienie poseł Genowefy Tokarskiej na temat misji i możliwości kobiet w życiu prywatnym i zawodowym oraz wykład dr Elżbiety Rodeckiej-Gustaw oraz dr Dariusz kieszko z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej „Czy wiesz, jak ustrzec się przed rakiem?”.

Z myślą o kobietach, w 2009 roku ówczesny wojewoda lubelski, a obecnie poseł na Sejm RP Genowefa Tokarska zainicjowała szeroko zakrojoną akcję społeczną pn. „Kobiety Kobietom”. Akcja  ma na celu zachęcenie pań do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi i szyjki macicy. Pod kątem ilości kobiet zgłaszających się na badania profilaktyczne, powiat hrubieszowski jest liderem w całej Polsce Wschodniej. Na badania zgłasza się tam około 45 procent pań.

Na zakończenie spotkania młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawiła pokaz fryzur, w programie artystycznym wystapiła Agata Buta.