Kolejna sesja RM

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – na wniosek 6 radnych Rady Miejskiej Hrubieszów z w o ł u j ę na dzień 5 września 2006 roku na godzinę 10:00 L, a X nadzwyczajną, sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie kontynuacji II etapu budowy inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej z basenem przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”.
a) wystąpienia,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zakazania Burmistrzowi Miasta Hrubieszów prowadzenia działań w zakresie tworzenia wyłączności dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie na wywóz, przyjęcie i neutralizację odpadów komunalnych.
a) wystąpienia,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
5. Zakończenie obrad.

Z upoważnienia Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marek Kata