Komunikat Burmistrza Miasta

Przypominam Przedsiębiorcom o obowiązku wniesienia do dnia 31 maja 2007 r. II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Reklamy

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/Dz. U. nr 70, poz. 473/ – niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem zezwolenia za sprzedaż alkoholu.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia
/art. 13 w/w ustawy/.