30 września 2023

Komunikat Zarządu MKS Unia Hrubieszów w sprawie meczu Unia Hrubieszów – Łada1945 Biłgoraj w dniu 4 listopada 2012 r.

W związku z trwającymi na obiektach stadionu HOSiR robotami przy budowie trybun oraz przebudowie ciągów pieszo-jezdnych oraz zagrożeniem stanu bezpieczeństwa i porządku podczas meczu w związku z planowanym przyjazdem zorganizowanych grup kibiców Łady1945 Biłgoraj, Stali Stalowa Wola, Rakowa Częstochowa, Resovi Rzeszów i Hetmana Zamość (informacje przekazane przez KPP w Hrubieszowie w korespondencji do dyrektora HOSiR), zarząd MKS „Unia” zdecydował co następuje:

Reklamy

1. Zarząd podtrzymuje swoją decyzję z dnia 27 września br. o odbyciu tego meczu bez udziału kibiców Łady Biłgoraj. Imienne wejściówki na mecz otrzyma jedynie 10 osób działaczy Łady, których listę z adresami i numerami PESEL, zarząd MKS „Unia” otrzyma najpóźniej do dnia 31 października br.

2. Kierując się informacjami przekazanymi przez KPP w Hrubieszowie, w meczu będzie mogło wziąć udział tylko 120 kibiców „Unii”, którzy wykupią bilety wstępu na mecz w przedsprzedaży. Przedsprzedaż biletów będzie prowadzona w dniach 29, 30 i 31.10.2012 r.oraz w dniu 02.11.2012 r. w biurze HOSiR przy ul. Ciesielczuka 2, w godzinach od 10.00 do 15.30. W przedsprzedaży bilety będą mogły zakupić jedynie te osoby, które okażą      dowód potwierdzający ich tożsamość oraz miejsce zamieszkania na terenie powiatu hrubieszowskiego i wyrażą zgodę własnoręcznym podpisem na umieszczenie ich danych osobowych na wykazie osób, którym sprzedano bilety.

Reklamy

3. W dniu meczu tj. 04 listopada br. wejścia oraz wjazdy na stadion będą zamknięte. Wjazd bramą od ul. Żeromskiego zostanie udostępniony przed meczem wyłącznie dla środka transportu zawodników i działaczy Łady oraz pojazdów zawodników, szkoleniowca i osób zaangażowanych w organizację meczu ze strony gospodarzy. Wejście dla kibiców z biletami z przedsprzedaży od strony ul. Ciesielczuka będzie otwarte od godz. 12.00 do momentu rozpoczęcia meczu i ponownie otwarte po zakończeniu meczu.

4. Na mecz zostaną wpuszczeni tylko ci kibice, którzy okażą się biletem zakupionym w przedsprzedaży oraz dowodem tożsamości i uzyskają potwierdzenie od służb porządkowych, że ich nazwiska są umieszczone na wykazie osób, którzy bilety wykupili (jak w pkt. 2).

Reklamy

5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom meczu zostaną zorganizowane służby porządkowe w ilości stosownej na tę okoliczność, także w drodze zlecenia tej usługi profesjonalnej agencji ochrony.

          Informując o powyższych decyzjach, przepraszamy kibiców oraz sympatyków obu drużyn za powyższe utrudnienia oraz zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników tych zawodów o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Hrubieszów, dnia 26 października 2012 r.         


Zarząd MKS „Unia” Hrubieszów


Jednocześnie informujemy, że użyta wcześniej w niektórych informacjach klubu godzina meczu 14.00 jest godziną niewłaściwą. Powinna być 13.00. Za pomyłkę wszystkich zainteresowanych i adresatów naszej korespondencji serdecznie przepraszamy.