27 maja 2024

Kościuszko: Aleksandra Kędziera lokalym liderem wiedzy i ochrony środowiska

Uczennica Aleksandra Kędziera pracująca pod opieką nauczyciela p. Anny Szadowskiej uzyskała prestiżowe stypendium i tytuł „Lokalnego lidera ochrony środowiska”.

 

Program stypendialny organizowany i finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Trwał od czerwca do października 2019r. (a więc i podczas wakacji).

Nagrodą jest stypendium (kwota pieniężna), dyplom i statuetka. Uczennica wykazała się szczególną aktywnością i starannością w wykonywaniu nałożonych zadań. Oceniona została jej wzorowa postawa proekologiczna, dbałość o środowisko i zdrowy tryb życia. Zrealizowała wymagający projekt. Spotkała się z wieloma ludźmi, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Aleksandra Kędziera miała okazję uczestniczyć w szeregu konferencjach z zakresu ochrony środowiska, spotykać się z przedstawicielami instytucji przyrodniczych: w tym z przedstawicielami parków narodowych, krajobrazowych, pracownikami uczelni UMCS, UP AM, sanepidu, instytucji rządowych miejskich i gminnych.

Spełniła warunki projektu w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej osiągając bardzo dobre oceny z przedmiotów przyrodniczych, biorąc udział w konkursach i olimpiadach ekologicznych.

Przygotowała wymagany autorski projekt lokalnej ścieżki przyrodniczej. Prowadziła obserwacje fenologiczne wybranych gatunków roślin i zwierząt (min lip, kasztanowców, pszczół, motyli, bocianów).

Prowadziła obserwacje warunków atmosferycznych w naszym regionie i sporządziła ich opracowania. Uczestniczyła w charakterze wolontariusza w projekcie badani wody prowadzonym przez Sanepid.

W Strzeleckim Parku Krajobrazowym włączona została w projekt ochrony zagrożonych gatunków roślin. Sporządziła rejestr pisemny i fotograficzny lokalnych form ochrony przyrody. Wykonała budki lęgowe dla ptaków, schrony i domki dla gatunków wymagających ochrony.

Przygotowała mini ogródek z roślinami miododajnymi dla pszczół. Przygotowała i przekazała ulotki o Programie „Czyste powietrze” seniorom. Zorganizowała grupę dzieci i młodzieży do lokalnego porządkowania środowiska. Odwiedzała pasiekę, obserwowała realizację ochrony czynnej w Gródku i Gliniskach, była na wystawach przyrodniczych i w muzeach. Sprostała wyzwaniu odnajdując sens, przyjemność i pasję w działaniu.

 

tekst i fot.: ZS nr 3