Honorowy tytułu „Ambasador Hrubieszowa” przyznany zostanie osobom, instytucjom i organizacjom oraz firmom, które poprzez swoją działalność promują nasze miasto w kraju i za granicą.

Reklamy

Nabór kandydatów potrwa do 15 sierpnia 2020 roku, a wyboru osób, instytucji i organizacji oraz firm nominowanych do honorowego tytułu „Ambasador Hrubieszowa” dokona Kapituła powołana przez Burmistrza Hrubieszowa.

Wręczenie tytułów i statuetek odbędzie się podczas uroczystości z okazji obchodów rocznicy nadania praw miejskich Miastu Hrubieszów, planowanej w dniach 18 – 20 września tego roku na miejskim Rynku.

Reklamy

Prawo zgłaszania kandydatur do tytułu mają organizacje (formalne i nieformalne) oraz instytucje społeczno -kulturalne, naukowe i gospodarcze działające na terenie Hrubieszowa.

Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Hrubieszowa” powinien zawierać:

– dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji, organizacji lub firmy,

– szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury – udokumentowaną charakterystykę osiągnięć, notkę biograficzną, itp.

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie papierowej osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty, na adres Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, w terminie do 15 sierpnia 2020 r.