22 lipca 2024

Kurs zawodowy – Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Edukator Hrubieszów zaprasza na kurs zawodowy – Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej z wpisem do rejestru KWP w Lublinie. Pierwsze spotkania już 19 i 20 marca 2016 roku o godz. 9.00.

Reklamy

Artykuł sponsorowany

 

Centrum Kształcenia „Edukator” w Hrubieszowie

Reklamy

ul. Leśmiana (na terenie szpitala)

22-500 Hrubieszów

Reklamy

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od stycznia 2014 r. zniesiono obie licencje pracowników ochrony fizycznej. Licencje zastąpiono wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Aby ubiegać się o taki wpis należy ukończyć kurs i pozytywnie zdać egzamin.

 

Kurs Zawodowy Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – egzamin wewnętrzny z wpisem do rejestru KWP w Lublinie

INFORMACJA I ZAPISY TEL: 783 790 574

email: werbkarate@op.pl

 

Wymagania:

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Ukończone 21 lat.

3. Wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych.

5. Niekaralność.

6. Zdolność fizyczna i psychiczna do wykonywania zadań stwierdzona orzeczeniem lekarskimi psychologicznym, którego ważność nie upłynęła.