19 lipca 2024

Kwalifikacje na żołnierzy hrubieszowskiego pułku

23 września, w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce.

Reklamy

23 września 2020 roku, o godz. 8.00, w hrubieszowskiej jednostce wojskowej, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce, w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową – bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Reklamy

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

– strój sportowy;

Reklamy

– dowód osobisty (książeczkę wojskową);

– zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;

– przybory do pisania.