14 kwietnia 2024

Laptopy dla uczniów hrubieszowskiej szkoły specjalnej

Powiat Hrubieszowski, ze środków Unii Europejskiej, zakupił dla uczniów szkół laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

 

Powiat Hrubieszowski zakupił dla uczniów szkół sobie podległych 38 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na łączną kwotę 79 598 zł. Zakup został finansowany w całości ze środku Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 i dotyczył wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

17 kwietnia sprzęt został przekazany przez Starostę Hrubieszowskiego Marylę Symczuk dyrektorom szkół. Docelowo trafią do uczniów, którzy mają utrudniony dostęp do nauki zdalnej. Po zakończeniu projektu sprzęt pozostanie w szkołach z przeznaczeniem na realizację zadań dydaktycznych.

Część zakupionego sprzętu komputerowego została przekazana również dla uczniów hrubieszowskiego Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych. Otrzymali je uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.


info: PZPSW

fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie