26 maja 2024

List otwarty

Dyrekcja SP ZOZ w Hrubieszowie pragnie serdecznie podziękować p. Józefowi Kuropatwie Staroście Powiatu Hrubieszowskiego, Zarządowi i Radzie Powiatu za ogromne zaangażowanie się w pomoc o zawarcie kontraktów z NFZ na świadczenia medyczne w zakresie oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych, które nie zdobyły wymaganej ilości punktów w rankingu postępowania konkursowego na 2011 rok.

i>Działania przyniosły efekt, ponieważ zostały ogłoszone dodatkowe postępowania na usługi medyczne w zakresie Poradni Ortopedycznej, Diabetologicznej i Logopedycznej. W następnej kolejności jest nadzieja na ogłoszenie konkursu w zakresie Poradni Rehabilitacyjnej.

Zawarte umowy na niektóre oddziały szpitalne mają wyższy kontrakt niż w 2010 roku (o/chorób wewnętrznych, o/gruźlicy i chorób płuc, o/neurologiczny, Oddział Intensywnej Terapii, o/leczenia uzależnień). Wprawdzie zawarty kontrakt na oddział chirurgiczny wystarczy na zapewnienie funkcjonowania tego oddziału przez 3,5 miesiąca, ale trwają rozmowy z Dyrekcją NFZ, która podtrzymuje złożoną deklarację uzupełnienia brakującej kwoty do wysokości kontraktu z 2010r.

Pragniemy poinformować, że sytuacja finansowa naszego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok bilansuje się wynikiem dodatnim. Wobec powyższego nie ma zagrożenia funkcjonowania szpitala oraz podległych jednostek i komórek organizacyjnych.

Rzecznik Prasowy
SO ZOZ w Hrubieszowie
Teresa Futyma