17 czerwca 2024

List otwarty

Pracownicy PKS „Wschód” S.A. Oddział w Hrubieszowie za pośrednictwem działających w oddziale Związków Zawodowych, dziękują Władzom Samorządowym i ludziom dobrej woli za pomoc i wsparcie w naszej nierównej walce o zachowanie miejsc pracy dla mieszkańców Hrubieszowa i okolicy.

Reklamy

i>Walczymy o wyłączenie nas ze struktur PKS „Wschód” S.A. w Lublinie i nie włączanie na siłę do mającej powstać spółki PKS „Roztocze” z siedzibą w Zamościu, a przede wszystkim o utworzenie samodzielnego PKS w Hrubieszowie.

Wspieramy także nasze Władze Samorządowe i wszystkich pracowników urzędów i zakładów, których istnienie jest zagrożone, w ich wysiłku o utrzymanie i tak nielicznych już miejsc pracy.

Reklamy

Apelujemy o odsunięcie na bok emocji związanych z poglądami i przynależnością partyjną i powołanie Społecznego Komitetu na rzecz obrony jednych z ostatnich już zakładów pracy w mieście i okolicy.

Likwidacja: Sądu Rejonowego, Urzędu Skarbowego, Rejonu Energetycznego i włączenie PKS Hrubieszów do PKS „Roztocze” w Zamościu może bezpośrednio uruchomić proces likwidacji Powiatu Hrubieszowskiego. Dołóżmy więc wszyscy razem starań o utrzymanie naszych miejsc pracy i naszego Powiatu.

Reklamy

W imieniu załogi
Związki Zawodowe.

Hrubieszów 09.01.2012