Małe wspomnienia wielkiej historii

HrubieszówMircze

Reklamy

Celem głównym Programu było uporządkowanie cmentarzy prawosławnych w miejscowościach m. in. Wereszyn, Chełm, Lublin przez grupę młodzieży – wolontariuszy z Polski, Ukrainy i Niemiec.

***

15 stycznia 2010 roku w Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu odbyło się spotkanie podsumowujące Program finansowany przez Fundację Batorego pod nazwą „Małe wspomnienia wielkiej historii”.

Celem głównym Programu było uporządkowanie cmentarzy prawosławnych w miejscowościach m. in. Wereszyn, Chełm, Lublin przez grupę młodzieży – wolontariuszy z Polski, Ukrainy i Niemiec.

Koordynatorem Programu ze strony ukraińskiej była Olena Semeniuk, natomiast ze strony polskiej był Jan Sedirko.

W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Mera miasta Łuck Anatolij Parkhomjuk (Z-ca Prezydenta miasta Łuck), Dyrektor Wydziału Kultury Rady Miasta Łuck Serhij Godlewskij oraz ks. prot. Witold Charkiewicz – Prawosławny Dziekan Zamojski.

Wójta Gminy Mircze reprezentowali: Pan Wiesław Filański – Przewodniczący Rady Gminy Mircze oraz Pani Agnieszka Furmańczuk – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Mirczu. Gospodarzami uroczystości byli: Dyrektor Gimnazjum w Mirczu Pan Józef Czerniak, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie.

Wystawę poświęconą realizacji Programu można oglądać przez cały miesiąc w Gimnazjum w Mirczu. Serdecznie zapraszamy!

***

Info i foto:
UG w Mirczu

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010