29 maja 2024

Małgorzata Todd: Rowerowa ścieżka zdrowia, Lekcja pokera odc. 39

Wybaczcie, że nie zajmę się Ukrainą, ale trudno mi się rozeznać w polskiej racji stanu. Jedyną pewność jaką mam to ta, że ani premier ani prezydent o nią, czyli polską rację stanu nie dbają, co udowodnili niezbicie na innych przykładach. Na szczęście nie pełnię żadnej funkcji, zobowiązującej mnie do zajmowania stanowiska w kwestiach, co do których brak mi wystarczającej wiedzy.

Dlatego angielskim sposobem zacznijmy od pogody. Wygląda na niespodziewany koniec zimy, warto się więc przygotować do sezonu letniego.

Za czasów PRL-u krzewiono kulturę fizyczną przy pomocy tzw. ścieżek zdrowia. W stanie wojennym tym określeniem nazywano podwójny szpaler milicjantów bijących pałami „wrogów ustroju”.

PRL-bis postawił sobie podobny szczytny cel – budowę ścieżek rowerowych. Odnotujmy tu niewątpliwy sukces. W Gdyni powstała najdroższa ścieżka rowerowa świata! A co, nie stać nas może?

Zastanówmy się jednak o co tu tak naprawdę chodzi. Cele były dwa: ideowy i ekonomiczny i obydwa zostały osiągnięte. Ideą przewodnią było poróżnienie ze sobą użytkowników dróg. W tym celu dopuszczono ruch rowerowy zarówno na jezdniach, jak i na chodnikach, co musiało wywołać napięcia. Wszyscy zaczęli mieć pretensję do wszystkich z wyłączeniem oczywiście „umiłowanych przywódców”. Mądrość drugiego etapu polega teraz na karaniu rowerzystów za wszelkie możliwe przekroczenia, a lista jest długa i mandaty zapewnione na lata.

Dlatego drodzy bracia rowerzyści: Od dzisiaj obiecuję więcej się was nie czepiać!

 

Małgorzata Todd  

www.mtodd.pl 

 

P.S. Od dzisiaj dokładnie za 6 lat przyjdzie na świat Amelia. Więcej o jej losach można przeczytać w książce zatytułowanej Rok 2038, którą z okazji przyszłych urodzin można kupić w cenie odzwierciedlającej jej datę urodzenia, czyli za 22,02 zł, w kraju przesyłka gratis.

 

Wpłat można dokonywać na Nr: 50 1020 5558 1111 1115 9930 0019.Adres posiadacza konta to: Wydawnictwo TWINS; ul. Dymińska 6a/146; 01-519 Warszawa i podając adres, na który książkę należy przesłać.

 


 

39 odcinek „Lekcji pokera” »