26 maja 2024

Marek Poznański: Stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ten stanowi realizację programu prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2012 r. oraz jest konsekwencją zapowiedzi rządu o konieczności wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Zdaniem rządu to właśnie bezpośrednia dotacja finansowa z budżetu państwa stanowić będzie najlepszą pomoc dla rozwoju najmłodszego pokolenia Polaków. Jak wynika z opinii ministra spraw zagranicznych, projekt tej ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Również prokurator generalny nie skierował uwag odnoszących się do obszaru działań prokuratury i kompetencji merytorycznych prokuratora generalnego. Zgodnie z zapowiedzią ustawa ta ma zapewnić wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsce realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Ponadto zapewnia się o ograniczeniu wysokości opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z tej formy wychowania. Jednocześnie nakłada się na gminę obowiązek zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu dziecku czteroletniemu, a od dnia 1 września 2017 r. — także każdemu dziecku trzyletniemu, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego oraz wprowadza się mechanizm zobowiązujący gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w innej gminie, do zwrotu wydatków związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zakładać można, iż projekt jest jednym ze środków mających przekonać Polaków do pozostania w naszym kraju, do kontynuacji nauki oraz podjęcia pracy zarobkowej w ojczyźnie. W projekcie ustawy skupiono się na zapewnieniu miejsc wychowania przedszkolnego dla najmłodszych obywateli, a zapomniano, że jeśli ich rodzice nie będą mieli godnej pracy, to wyjadą za granicę i ich dzieci korzystać będą z opieki przedszkolnej innego kraju w Europie. Co istotne, wskazano to w samym uzasadnieniu projektu, wejście w życie omawianej ustawy dopiero w przyszłości ma dać rezultaty upowszechnienia edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku od 3 do 5 lat porównywalne do obecnego poziomu pozostałych państw członków Unii Europejskiej. Światła i godna pochwały jest inicjatywa edukowania Polaków już od najmłodszych lat. Z pewnością dałoby to niezwykle pozytywne rezultaty dla rozwoju naszego kraju w przyszłości. Można nawet założyć scenariusz, w którym państwo już od najmłodszych lat dokłada się do finansowania edukacji. Młody człowiek, zachęcony wspaniałą formą edukacji przekazywaną przez wykształconych nauczycieli, kontynuuje karierę naukową, poświęca wiele czasu i energii na zdobywanie wiedzy. Chcąc osiągnąć coraz więcej, musi czerpać z coraz to nowych źródeł wiedzy, które niekiedy kosztują krocie, więc zachęcony wspomnieniami wspaniałej wczesnej edukacji postanawia połączyć wyczerpującą naukę na studiach z pracą, a kiedy to nie wystarcza, sięga po kredyt studencki i dzięki tym formom może pozwolić sobie na zakup nowych pomocy naukowych i wydawnictw. Zakładamy oczywiście, że musi pracować, gdyż jego rodziców nie stać na pomoc, ponieważ państwo, zamiast inwestować w nowe miejsca pracy, kiedyś zainwestowało w dofinansowanie nauki przedszkolnej.

Wracając do tematu młodego i ambitnego człowieka, po wielu latach trudów i poświęceń kończy on studia z wyróżnieniem. Zakłada z góry, że za chwilę znajdzie pracę adekwatną do jego umiejętności, czeka, szuka, lecz niestety nie ma układów i znajomości, co oznacza jedno — nie może liczyć na stałą pracę z godnym wynagrodzeniem, a że przed nim perspektywa spłaty kredytu s… 

więcej: http://sejmometr.pl/sejm_wystapienia/…

 

źródło: youtube.com