Marta Majewska wiceburmistrzem Hrubieszowa

Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że Burmistrz Tomasz Zając najprawdopodobniej powoła na stanowisko swojego zastępcy Martę Majewską.

Reklamy


Marta Majewska – adwokat, członek Izby Adwokackiej w Lublinie.

32 lata, adwokat, mężatka, dwoje dzieci. Jest absolwentką dziennych studiów magisterskich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Center for American Law Catholic University of Lublin and Chicago Kent College of Law. 

Mieszka i pochodzi z Hrubieszowa. Z tym miastem związała swoją  pracę na płaszczyźnie zawodowej i  społecznej. 

Aplikację adwokacką odbywała w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W tym czasie praktykowała w jednej z hrubieszowskich Kancelarii Adwokackich.

Blisko 7 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w sądzie rejonowym w Hrubieszowie gdzie zajmowała stanowisko asystenta sędziego. W 2007 roku zdała państwowy egzamin urzędniczy.

Posiada uprawnienia Koordynatora ds. Współpracy pomiędzy Organizacjami Pozarządowymi  oraz uprawnienia zawodowe mediatora sądowego.

Od 2013 prowadzi własną działalność gospodarczą w formie Kancelarii Adwokackiej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i prawa spółek handlowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Od 2011 roku jest członkiem Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 6 „Żeromskiego”.

Stoi na stanowisku, że fundamentem i gwarantem sukcesu naszej społeczności powinna być rozbudowana inicjatywa lokalna  świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Chciałaby dołożyć wszelkich starań aby Hrubieszów był miejscem, w którym chce się żyć i do którego chce się wracać.

Uważa, że Hrubieszów stać na to aby dążyć do nowoczesnego i innowacyjnego rozwoju opartego na merytorycznym i konstruktywnym dialogu władz miasta i powiatu z mieszkańcami, wspartym środkami finansowymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych i efektywnie wykorzystanymi.