14 czerwca 2024

Mediacje – szkolenia dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej

W dniach: 8 i 10 kwietnia 2014 r. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zorganizowała szkolenia o tematyce: „Mediacje w sprawach oświatowych, szkolnych i rówieśniczych”.

Reklamy

Uczestniczyło w nich 22 nauczycieli z terenu powiatu hrubieszowskiego. Zajęcia przeprowadziła pani Iwona Jędruszczuk, pedagog i mediator z Centrum Mediacji i Szkoleń w Chełmie. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych i psychologicznych konsekwencji konfliktu oraz prezentacja mediacji jako alternatywnej i skutecznej metody rozwiązywania sporów.

Prowadząca przybliżyła nauczycielom definicję, zasady i rodzaje mediacji, a także zadania mediatora. Wskazała na mediację jako formę sprawiedliwości naprawczej, koncentrującej się na naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami. Rolą mediatora jest budowanie atmosfery dialogu i wspieranie stron w ich dążeniu do rozwiązywania sporu. Prowadzi on mediacje, zgodnie z zasadami, do których należą: dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność, bezinteresowność, szacunek i profesjonalizm.

Reklamy

Podczas szkolenia nauczyciele poznali techniki i narzędzia wspomagające proces prowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych. Wzięli też udział w ćwiczeniach, symulacjach mediacji: karnej i rówieśniczej. Prowadząca, która realizuje autorski program mediacji w szkole, przedstawiła wewnętrzne i zewnętrzne warunki wprowadzenia mediacji w placówce edukacyjnej.

W oparciu o własne doświadczenia, omówiła przykłady i procedury mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Wskazała też zalety i korzyści płynące z mediacji, „jako metody sprzyjającej uczeniu wszystkich – młodzieży i dorosłych – rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w atmosferze szacunku i odpowiedzialności za siebie i innych”.

Reklamy

 

Info i fot. BP Hrubieszów