22 czerwca 2024

Międzynarodowy zespół medyczny w Ghazni

Ukraińscy lekarze – chirurg, anestezjolog i internista – od początku lutego dołączyli do Polaków i Amerykanów w szpitalu polowym w Ghazni. Mają już za sobą pierwsze dyżury, podczas których udzielili pomocy poszkodowanemu Afgańczykowi oraz polskim żołnierzom.

Reklamy

Przybyliśmy do Afganistanu jako ochotnicy. Chcemy pomagać każdemu, kto będzie tego potrzebował. To nasz zawód i powołanie – mówi anestezjolog, mjr Valentyn Bondarenko wspominając pierwszy dyżur w polskim szpitalu polowym, podczas którego, MEDAVAC przywiózł poszkodowanego w wypadku samochodowym Afgańczyka.

Reklamy

Ukraińscy lekarze w mundurach w ramach przygotowania do misji w Afganistanie odbyli szereg szkoleń zarówno na Ukrainie jak i w Polsce.

Reklamy

Wśród ukraińskich lekarzy nie brakowało chętnych do wsparcia polskiego szpitala polowego w Ghazni. Na jedno miejsce przypadało kilku kandydatów. Ostatecznego wyboru dokonała specjalnie do tego celu powołana ukraińska komisja.

Mamy już doświadczenie misyjne i to właśnie w polskim kontyngencie. Podczas misji w Iraku współpracowaliśmy z polskimi żołnierzami w trakcie 1 i 2 zmiany będąc pod polskim dowództwem. Bardzo dobrze wspominamy ten okres. Wtedy leczyliśmy również polskich żołnierzy. Tamten czas to również zdobywanie umiejętności leczenia specyficznych ran i urazów m.in. ran postrzałowych – wspomina mjr Taras Skryha ukraiński chirurg.

Nie bez znaczenia dla ukraińskich żołnierzy jest jednak możliwość pełnienia służby wraz z polskim i amerykańskim personelem medycznym. To nasza szansa na zdobywanie kolejnej wiedzy i doświadczeń, doskonalenie swoich lekarskich umiejętności przy kolegach z innych państw. – mówi internista mjr Oleksiy Romanowsky.

Pierwsze bardzo pozytywne doświadczenia wynieśli ze szkoleń przedmisyjnych w Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy oraz Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie przez kilka dni polscy lekarze prowadzili szkolenia i przekazywali niezbędną im wiedzę potrzebną na misji. W Polsce szkolili się wraz z lekarzami przygotowującymi się do udziału w kolejnej zmianie misji afgańskiej.

Po przybyciu do bazy w Ghazni nasi ukraińscy koledzy odbyli cykl szkoleń, które są niezbędne na misji. Dodatkowo odbyli teoretyczne i praktyczne zajęcia z użycia broni, którą otrzymali na wyposażenie z polskiego kontyngentu. Są uzupełnieniem pełnej obsady zespołu lekarskiego w Grupie Zabezpieczenia Medycznego. Za nimi już pierwsze dyżury i współpraca układa nam się bardzo dobrze. – powiedział podpułkownik lekarz Sławomir Pieniuta, dowódca Grupy Zabezpieczenia Medycznego (GZM).

Ukraińscy żołnierze wiedzą, że przed nimi niełatwa misja, ale zapewniają, że na pewno będą z pełnym zaangażowaniem udzielać pomocy wszystkim, którzy będą tego potrzebowali. Nie są jedynymi lekarzami z Ukrainy pełniącymi służbę w Afganistanie. W kontyngencie litewskim trzech lekarzy armii ukraińskiej wspomaga litewskich żołnierzy.

***

Tekst i zdjęcia: kpt. Dariusz Kudlewski