23 kwietnia 2024

Młodzi dla hospicjum

Hrubieszów Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pod opieką p. Beaty Tomaszczuk odpowiedzieli na apel Ks. Michała Józefa Przybysza – Dyrektora Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.

***

Zorganizowali na terenie szkoły sprzedaż długopisów z nadrukiem danych hospicjum. Pieniądze (220 zł) uzyskane ze sprzedaży przekazano na konto bankowe hospicjum. Każda złotówka złożona przez młodzież i pracowników szkoły jest kroplą w morzu potrzeb hospicjum.

Hospicjum Santa Galla założone zostało w 1998 roku w Łabuńkach Pierwszych przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Początkowo działalność hospicjum obejmowała wyjazdy do domów pacjentów. Od stycznia 2000 roku funkcjonuje tu oddział stacjonarny, gdzie w chwili obecnej przewidziane są miejsca dla 14 pacjentów, głównie z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami w stanie terminalnym. Pacjent i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem i opieką w hospicjum.

Pomoc hospicjum nie kończy się z chwilą śmierci pacjenta. Zmarli otaczani są modlitwą, a rodzina może liczyć na wsparcie w przeżyciu trudnych chwil związanych ze śmiercią bliskiej osoby.

Każdego roku w listopadzie odprawiana jest Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych pacjentów, na którą zapraszane są rodziny nieżyjących.

Informacje o hospicjum można znaleźć na stronie internetowej www.hospicjum.cpps.pl.

Wolontariusze nadal będą wspierać osoby starsze i chore, bo jak mówił Jan Paweł II:
„Tam, gdzie jest człowiek cierpiący musi znaleźć się człowiek, który otoczy cierpiącego wsparciem”.

***

Opr.:
ZS nr 1 w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009